istanbul havadan

Kentsel dönüşümde fesih hakkına düzenleme!

Kentsel dönüşüm 21.10.2019 09:42

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kentsel dönüşümde müteahhitten kaynaklı sorun yaşanması durumunda getirdiği tek taraflı fesih hakkını düzenledi.

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre kentsel dönüşüm işlerinde uygulama alanlarında inşaat yapımını yüklenecek olan müteahhitlerde belli bir iş deneyimi yetkisi aranacak. Müteahhit yapı maliyet bedelinin yüzde 10'u kadar teminat verecek.

Re'sen fesih

Fesih hakkı ise ‘hiç başlamamış inşaatlar' veya ‘başlamış ancak 6 aydan fazla bir süredir devam etmeyen inşaatlar' olarak ayrıldı. Buna göre; 1 yıl içerisinde inşaata hiç başlanmamış ve müteahhitten kaynaklı sorun var ise arsa sahipleri sözleşme feshini mahkemeye gitmeden tek taraflı olarak yapabilecekler.

İnşaata başlanmış ancak bir seviyeye gelip inşaat durmuş ise tespitlerle konunun ortaya konulması gerekiyor. Feshin haklı olduğu tespit edilirse müteahhite 30 gün süre verilecek ve bir an evvel tam kapasite inşaata devam etmesi ihtar edilecek. 30 günlük süre sonunda inşaata başlanmamış ise gayrimenkul satış vaadi ve arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri resen fesh edilmiş sayılacak.

Kira yardımı geri alınamaz

Fesih tarihine kadar yapılmış olan işler, devrolunan hisseler, yapılan ödemeler ve diğer hususlarda genel hukuk hükümleri uygulanacak. Fesih tarihine kadar müteahhit tarafından hak sahiplerine yapılan kira yardımı ödemeleri hak sahiplerinden geri talep edilemeyecek.

Milliyet