Torun Center / Torun Yapı - Torunlar GYO

Torun Yapı - Torunlar GYO firmasının Torun Center projesi hakkında bilgi almak ve size özel fırsatları kaçırmamak için bilgi talep edin!

Kişisel Veri Koruma sözleşmesini kabul ediyorum.
Kentsel dönüşüm

İşte kentsel dönüşümün tüm şifreleri!

Kentsel dönüşüm Ayşe Özlem Kuruca 16.04.2015
Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun önceki gün açıkladığı seçim beyannamesine göre kentsel dönüşüme ilişkin çarpıcı uygulamalar hayata geçirilecek.
ESD ANKARA- Beyannamenin ‘Kentsel Dönüşüm ve Konut' başlığı altında birçok yenilik uygulamaya konulacak. Bu kapsamda 'Rekabetçiliği ve Sosyal Uyumu Gözeten Kentsel Dönüşüm Öncelikli Dönüşüm Programı'nı hayata geçirecek. 

Program çerçevesinde imar değişiklikleri ile oluşan değer artışından kamunun pay almasını sağlayacak düzenlemeler yapılacak.

Kentsel dönüşüm alanlarında hakların devredilmesine imkân sağlayacak şekilde Gayrimenkul Sertifikası Modeli geliştirilecek.

Kentsel dönüşüm projelerinde SUKUK(finansal sertifa) gibi yeni finansman araçlarının önünü açacak düzenlemeler yapılacak.

Altyapılı arsa geliştirme çalışmalarına yönelik olarak yerel yönetimler desteklenecek.

Şehir merkezinde kalan Küçük Sanayi Sitelerini (KSS) taşınacak veya iyileştirecek.

YAPI ARAŞTIRMA MERKEZİ KURULACAK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde bir Yapı Araştırma Merkezi kurulacak ve yeni yapım teknikleri ile malzeme-ekipman geliştirilmesine odaklanılacak.

Yenilikçi ve çevreye duyarlı ürün ve çözümlerin uluslararası standartlarda yerli üretimini sağlamak için AR-GE ve yatırım destek mekanizmaları oluşturulacak.

Piyasaya arz edilen uygunsuz ya da güvensiz ithal yapı malzemelerinin kullanılması engellenecek. 

Kentsel dönüşümde yerli ve yenilikçi ürünlerin kullanılması sağlanacak ve büyükşehirlerde mahalle bazlı sosyal analizler yapılacak.

KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANLARI STRATEJİ BELGESİ HAZIRLANACAK

Dönüşüm alanlarında sosyal uyumun güçlendirilmesi için sosyo-ekonomik ve kültürel etütler gerçekleştirecek ve alt gelir gruplarının ve yoksul kesimin konut ihtiyacının karşılanmasına yönelik düzenlemeler yapılacak. 

Meslek edindirme ve istihdam programları ile sosyal amaçlı kentsel dönüşüm programları arasında ilişki güçlendirilecek.

Ayrıca kentsel dönüşüm alanlarındaki uygulamaların ülke genelinde önceliklendirilmesi için Kentsel Dönüşüm Alanları Strateji Belgesi hazırlanacak.

Afet riski yüksek alanlar, artı değer üretme potansiyeli yüksek alanlar ve projeden yararlanacak kişi sayısı gibi kriterler oluşturmak suretiyle kentsel dönüşüme tabi olacak alanlarda önceliklendirme yapılacak.

ÖZEL MÜLK KÜLTÜR VARLIĞI DESTEKLENECEK

Dönüşüm alanlarında uygulanacak asgari kentsel standartlar, şehirlerin yüksek yaşanabilirlik düzeyini mümkün kılacak şekilde belirlenecek. Tarihi, kültürel ve estetik değerlerle uyumlu kentsel dönüşüm projeleri gerçekleştirecek.

Kentlerin tarihi ve kültürel kimliğini ortaya çıkarmayı ve güçlendirmeyi hedefleyen çalışmalar yapılacak ve tarihi şehir merkezlerinin canlandırılmasına yönelik projelere destek verilecek.

Afet riski ile karşı karşıya olan kültür varlıklarına ilişkin öncelikli tedbirler alınacak ve özel mülkiyette olan taşınmaz kültür varlıklarının onarımı ve restorasyonu desteklenecek. 

6 BUÇUK MİLYON BİRİM DÖNÜŞTÜRÜLECEK

Kentsel dönüşüm uygulamaları kapsamında 6,5 milyon birimin 2023 yılına kadar dönüştürülmesi hedefi doğrultusunda çalışmalara devam edilecek.

Kentsel dönüşümde yeşil bina ve yerleşme uygulamaları teşvik edilecek. 

Afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi çalışmalarında alan içerisinde vakıf kültür varlıklarının bulunması halinde, işbirliği ve koordinasyonla yapıların ihyası ve çevrelerinin açılması sağlanacak.

Konut piyasasında konut açığının bulunduğu yerleşmeler başta olmak üzere arz ve talep dengesinin kurulması sağlanacak. 

Konuta erişimi artırmak üzere sosyal ve teknik altyapıları tamamlanmış arsa üretimine ağırlık verilecek. 

KİRALIK KONUT UYGULAMALARI GELİŞTİRİLECEK

Alt gelir gruplarının konuta erişimini artırmak üzere finansman yöntemlerini çeşitlendirecek, kiralık konut uygulamaları geliştirilecek.

İnsanların tasarruf eğilimini teşvik ederek ev sahibi olmasını kolaylaştırmak ve inşaat sektörüne desteklemek için yeni bir finansman mekanizması geliştirilecek. Ev almak için hesap açan ve yüzde 25 peşinat biriktiren vatandaşa yüzde 15 kamu katkısı sağlanacak.

Yaşlı, çocuk ve engellilerin ihtiyaçlarına uygun konut ve çevrelerinin tasarlanmasına çalışılacak.

Konutlarda enerji verimliliği uygulamalarının yaygınlaştırılması amacıyla yeni finansman modelleri geliştirilecek. 

Emlaktasondakika.com

5. Levent 5. Levent basın toplantısı Torunlar GYO