bayındır

Bayındır Belediyesi, kat karşılığı inşaat yaptıracak!

İhale Zeynep Karabağ 17.11.2016
İzmir Bayındır Belediye Başkanlığı, 2 dükkan ve 12 adet konut inşaatını kat karşılığı ihaleye çıkardı.
Bayındır Belediye Başkanlığı, İzmir İli, Bayındır İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi, 1231-GA pafta, 97 Ada, 12 Parselde kayıtlı bulunan arsanın üzerine; 2 dükkan + 12 adet konut inşaatı yapılması ve şartnamede ayrıntıları gösterilen şekilde paylaşılması işini kat karşılığı ihale ediyor. 

Tahmini inşaat maliyeti 4 milyon 656 bin TL. Geçici teminatı ise 139 bin 701 TL olarak belirlendi. İhale 6 Aralık 2016 Salı günü saat 15.00'da Bayındır Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda yapılacak.

Teklifler en geç 06/12/2016 SALI saat 11:30'a kadar Bayındır Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderebilir. Telgraf veya faksla yahut sanal ortamda ya da CD ortamında yapılacak başvurular dikkate alınmayacak, postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecek.

izmir Bayındır Belediye Başkanlığı bayındır