sempozyum
Haberler / Güncel / Uluslararası Kentleşme ve Çevre Sorunları Sempozyumu yapıldı

Uluslararası Kentleşme ve Çevre Sorunları Sempozyumu yapıldı

Güncel 28.06.2018 14:28

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, insanlığın, doğal çevreyi kendisine değil, kendisini içinde yaşadığı doğal çevreye uydurmak zorunda olduğunu söyledi

Valilik ve Anadolu Üniversitesi (AÜ) işbirliğiyle Öğrenci Merkezi Salon 2016'da düzenlenen ve 3 gün sürecek Uluslararası Kentleşme ve Çevre Sorunları Sempozyumu, başladı. 

Vali Çakacak, açılış gününde yaptığı konuşmada, değişim, dönüşüm ve özgünlük kavramlarının, çeşitli disiplinlerdeki yaklaşımlarla ele alınarak inceleneceği bu etkinliğin, küresel çevre krizi konularında kapsamlı bir farkındalık oluşturmasını temenni etti.

Geride kalan yüzyıldaki hızlı sanayileşmenin, plansız kentleşmenin ve hızlı nüfus artışının, önemli çevre sorunlarını beraberinde getirdiğini ifade eden Çakacak, şöyle konuştu:

"İnsanlık, varoluşundan bu yana çevresini, kendi ihtiyaçları doğrultusunda sürekli değiştirmeye, dönüştürmeye ve biçimlendirmeye çalışmış, gün geçtikçe artan bu çaba, nüfusun da sürekli olarak artması neticesinde, özellikle 20. yüzyılda insanlığın ortak değeri olan çevreye büyük zararlar vermeye başlamıştır. Özellikle sanayileşmiş ülkelerin küresel pazarlardan daha fazla pay kapmak amacıyla ortaya koydukları performans, 21. yüzyılda da hızla artmaya devam eden nüfus, teknolojideki ilerlemeler, sağlıksız kentleşme ve buna benzer birçok örnek... Küresel anlamda doğal kaynakların her gün biraz daha azaldığı, doğal çevrenin adım adım tahrip olduğu dünyamızda, değişim ve dönüşüm, doğal çevre ile uyumlu olmalıdır. İnsanlık, doğal çevreyi kendisine değil, kendisini içinde yaşadığı doğal çevreye uydurmak zorundadır. Çevre üzerindeki olumsuz etkenlerin asgariye indirgenmesi ve doğal dokunun bozulmasını önleyecek tedbirlerin alınması bir zorunluluktur. Bu, yalnızca belli ülkelerin değil tüm insanlığın ortak sorumluluğudur."

Rektör Gündoğan: "Çevre ve kentleşme yeni çağın güçlü söylemleri"

AÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan ise endüstri devrimiyle başlayan sanayileşmenin, teknolojik gelişmelerin, artan nüfusun ve hızlı kentleşmenin, olumlu yanlarının yanı sıra doğanın tahribatına ve doğal kaynakların hızla tükenmesine neden olduğunu dile getirdi.

Doğayı ve ekolojik kuralları azımsayan 20. yüzyıl gelişmelerinin, kendine özgü kentsel ve fiziksel çevre oluşturduğunu anlatan Gündoğan, "Çevre duyarlılığın giderek artması sonucunda, yaşam döngüsünün sürdürülebilirliği, öncelikli bir parametre haline geldi. Ekolojik dengenin ve doğal hayatın korunması, rüzgar, güneş gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması, kentsel ve endüstriyel atıkların geri dönüşümü, doğa dostu üretim biçimleri ve ürünleri, kentsel alanlarda yeşil çevrenin nitelik ve niceliğinin artırılması, çevre ve kentleşme konuları, yeni çağın güçlü söylemleri haline geldi. Yenilenebilir enerji kaynaklarının artırılmasına yönelik çabalar, deprem, sel gibi doğal afetler çerçevesinde ele alınan kentsel dönüşüm uygulamaları, kültürel mirasımızın korunmasına yönelik çaba ve gayretler, kimliği olan sağlıklı ve yaşanabilir kentler oluşturma hedefini taşıyor." diye konuştu    

Eskişehir Teknik Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alper Çabuk da dünyadaki gelişmeler rağmen her gün on binlerce insanın açlık, kuraklık ya da susuzluk nedeniyle hayatını kaybettiğinin altını çizerek, her yıl ortaya çıkan iklim değişikliklerine bağlı afetlerin, milyonlarca insanı olumsuz etkilediğini vurguladı. 

Yaklaşık 100 sunumun gerçekleştirileceği sempozyum, 30 Haziran'da sona erecek.