<
zeyport

Zeyport Limanı’nın imar planı askıya çıktı!

Genel Uğurcan Tokay 25.06.2015
Zeytinburnu Zeyport Limanı'nın imar planı 27 Temmuz'a kadar askıda kalacak.
Zeytinburnu'ndaki Zeyport Limanı'nın imar planı askıya çıktı. Çevresinde TOBB Yedi Mavi Zeytinburnu, Ottomare Palace, Özak Kazlıçeşme projesi, Mira Marine gibi birçok yatırımın bulunduğu limanın yanı başında Veliefendi Hipodromu'da yer almakta.

1999 yılında hizmete açılan Zeyport Limanı'nın imar planı 23 Temmuz 2015 gününe kadar askıda kalacak. Konuyla ilgili olarak İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün açıklaması şöyle;

İlimiz Zeytinburnu İlçesi,  Kazlıçeşme Mahallesi, 58 pafta, 773 ada, 48 ve 49 parseller ve bu parsellerin önüne isabet eden, “Zeyport Liman Alanı ve Geri Sahası” amaçlı hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 7. Maddesi, 3621 sayılı Kıyı Kanunu'nun 7. Maddesi  ve 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 9. Maddesi uyarınca UİP-7875 ve NİP-7876,1 plan işlem numarası alarak  05.02.2015 tarihinde Bakanlığımızca onaylanmış olup, söz konusu planların plan raporları yapılan itirazlar kapsamında yeniden değerlendirilerek, Bakanlığımızın 12.06.2015 tarih ve 10024 sayılı yazısı ile söz konusu alanda  “Liman Alanı ve Geri Sahası” amaçlı hazırlanan 1/5000 ölçekli Liman Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği Açıklama Raporu ve 1/1000 ölçekli Liman Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği Raporu, Bakanlığımız tarafından 05.06.2015 tarihi ve 9570 sayılı Olur'u ile re'sen onaylanmıştır.

Söz konusu plan raporları, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince 24/06/2015-23/07/2015 (30 gün) tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosu ile web sitesinde askıya çıkarılmıştır.  

zeyport limanı imar planı zeyport limanı nerede