Türkiye'nin çocuk nüfusu

Türkiye'nin yüzde 29,4'ü çocuk!

Genel Ayşe Özlem Kuruca 22.04.2015
Türkiye'nin çocuk nüfusu, 2014 sonu itibarıyla 22 milyon 838 bin 482 olarak belirlendi, nüfusun yüzde 29,4’ünü çocuklar oluşturdu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2014 yılına ilişkin çocuk istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye nüfusu geçen sene 77 milyon 695 bin 904 iken çocuk nüfusu ise 22 milyon 838 bin 482 oldu. Birleşmiş Milletler tanımına göre 0-17 yaş grubunu içeren çocuk nüfus, 1935 yılında toplam nüfusun yüzde 45'i iken 2014 yılında toplam nüfusun yüzde 29,4'ünü oluşturdu.

Çocuk nüfus yaş grubuna göre incelendiğinde, 2014 yılında çocuk nüfusun yüzde 27,6'sının 0-4, yüzde 27,7'sinin 5-9, yüzde 27,4'ünün 10-14 ve yüzde 17,4'ünün ise 15-17 yaş grubu çocuklar olduğu belirlendi. Bu oranların hem yıl hem de cinsiyet bazında önemli bir değişim göstermediği görüldü.

Şırnak ve Şanlıurfa'nın yarısı çocuk

Çocuk nüfus oranı illere göre incelendiğinde, 2014 yılında en yüksek çocuk nüfus oranına sahip olan iller yüzde 47,8 ile Şırnak ve Şanlıurfa oldu. Bu illeri yüzde 45,7 ile Ağrı ve yüzde 45,2 ile Siirt izledi.

Çocuk nüfus oranı en düşük olan ilk 3 il ise sırasıyla yüzde 18 ile Tunceli, yüzde 19,3 ile Edirne ve yüzde 19,6 ile Çanakkale olarak belirlendi. 

En popüler isimler Zeynep ve Yusuf

Geçen yıl 1 milyon 337 bin 504 doğum gerçekleşti, doğan bebeklerin yüzde 51,4'ünü erkek, yüzde 48,6'sını kız bebekler oluşturdu.

Doğum olayları yıllara göre incelendiğinde, cinsiyet bazında önemli bir değişim gözlenmedi, 100 kız çocuğuna karşılık, yaklaşık 106 erkek doğdu.

Geçen yıl yeni doğan bebeklere konulan en popüler üç erkek ismi sırasıyla; Yusuf, Berat ve Mustafa oldu. En popüler üç kız ismi ise Zeynep, Elif ve Hiranur olarak belirlendi.

Çocukların yüzde 8,3'ü obez

Sağlık Bakanlığının 2013 yılı verilerine göre, Türkiye'deki çocukların (7-8 Yaş) yüzde 2,1'i zayıf, yüzde 75,5'i normal, yüzde 14,2'si kilolu ve yüzde 8,3'ü şişman (obez) kategorilerinde yer aldı. Obezite oranı erkek çocuklarda yüzde 10, kız çocuklarda ise yüzde 6,6 olarak tespit edildi.

Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması'nın 2013 yılı verilerine göre, Türkiye'de yaklaşık 16 milyon 706 bin yoksul bulunurken, yoksul çocukların oranı yüzde 44,3 oldu.

Türkiye'de 2013 yılında ceza infaz kurumuna giren hükümlü sayısı 161 bin 711 iken, ceza infaz kurumuna giren 12-17 yaş grubundaki çocuk hükümlü sayısı 6 bin 132 oldu. Bu çocukların yüzde 97,3'ü erkek, yüzde 2,7'si ise kız çocukladr oluşturdu. Ceza infaz kurumuna giren hükümlüler arasında 12-17 yaş grubundaki çocukların oranı 2009 yılında yüzde 1,5 iken, 2013 yılında ise yüzde 3,8'e yükseldi.

Kentteki çocuklar daha obez, kırsaldakiler daha kısa!

Türkiye'de kentte yaşayan çocukların, kırsalda yaşayanlara oranla daha obez, kırsalda yaşayanların ise kenttekilere göre daha kısa boylu olduğu görüldü.

Obezite, bedenin yağ kütlesinin, yağsız kütleye oranının aşırı artmasıyla boy uzunluğuna göre vücut ağırlığının istenilen düzeyin üstüne çıkması olarak tanımlanıyor. Dünya Sağlık Örgütü obeziteyi, sağlığı bozacak ölçüde vücutta aşırı yağ birikmesi olarak değerlendiriyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'deki çocukların yüzde 2,1'i zayıf, yüzde 75,5'i normal kiloda; yüzde 14,2'si kilolu, yüzde 8,3'ü ise obez. 

Cinsiyete göre bakıldığında, erkek çocuklarda obezite yüzde 10'a çıktı. Başka bir ifadeyle Türkiye'deki her 10 çocuktan 1'i obez. 

Kız çocuklarında ise bu oran yüzde 6,6 olarak hesaplandı. Erkek çocuklarının yüzde 2,2'si zayıf, yüzde 74,5'i normal kiloda, yüzde 13,3'ü kilolu, kız çocuklarının ise yüzde 1,9'unun zayıf, 76,5'inin normal kiloda, yüzde 15'inin kilolu olduğu görüldü.

Kent çocukları daha şişman

Yerleşim yerlerine göre çocukların beden kitle endeksi incelendiğinde, kentte yaşayan çocukların obeziteye daha meyilli olduğu dikkati çekti. 

Kentlerde yaşayan erkek çocukların yüzde 11,2'sinde, kız çocukların yüzde 7,4'ünde obezite tespit edildi. 
Kırsal kesimde ise bu oranların daha düşük olduğu görüldü. Buralarda yaşayan erkek çocukların yüzde 3,7'si obez kategorisinde yer alırken, kızlarda bu oran 3,1 oldu.

100 çocuktan 2'si "bodur"

Türkiye'deki çocukların yüzde 2,4'ünün bodur, yüzde 95,3'ünün normal boyda, yüzde 2,2'sinin ise uzun veya çok uzun olduğu hesaplandı. Cinsiyet farklılığında değerlendirildiğinde de erkek çocukların yüzde 2,2'sinin, kız çocuklarının da yüzde 2,6'sının "bodur" olduğu belirlendi. 

Erkek çocukların yüzde 3,4'ü, kız çocuklarının da yüzde 1,6'sının uzun veya çok uzun olduğu görüldü. 
Kırda yaşayan çocukların kısalık oranının daha yüksek olduğu göze çarptı. Kırdaki erkek çocuklarının yüzde 5,6'sı, kız çocuklarının da yüzde 6'sı bodur kategorisinde yer aldı. 

AA

 

Türkiye'nin nüfusu Türkiye çocuk nüfusu TÜİK çocuk nüfusu