Başbakan Ahmet Davutoğlu toplantı

Türkiye, güvenli bir liman olmaya devam edecek

Genel Emine Pile 16.01.2016
Başbakan Ahmet Davutoğlu, Dolmabahçe'deki Başbakanlık Ofisi'nde Türkiye'de yatırımı bulunan yabancı sermayeli firmalarla toplantı yaptı.
Dolmabahçe'deki Başbakanlık Ofisi'nde Türkiye'de yatırımı bulunan yabancı sermayeli firmalarla toplantı yapan Başbakan Davutoğlu, insanı odağına alan ve sadece 1 yılı değil geleceği de hesaba katan güzel bir bütçe ortaya koyacaklarını aktardı.

Merkez Bankası faaliyetleri açısından da tutarlı ve dengeleri gözeten tavırlarını sürdüreceklerini ifade eden Davutoğlu, "Merkez Bankası rezervimizi 2002 yılında 28 milyar dolardan 2015 yılında 113 milyar dolara çıkardık" dedi.

AK Parti hükümetleri öncesinde çift haneli olan enflasyonu tek haneye indirdiklerini ve daha da aşağılara çekmenin gayreti içinde olduklarını ifade eden Davutoğlu, "2008 yılındaki finansal krizde hiçbir Türk bankası ciddi bir sıkıntı yaşamadı. Bankacılık ve finans sektörümüz çok sağlam bir zeminde işliyor. Türkiye'de sermaye yeterlilik oranı yüzde 15'in üstünde ki bu oran yasal sınırın da çok üzerindedir. G20 ülkeleri arasında en iyi performans sergileyen ülkelerden birisiyiz. Türkiye'de takipteki alacakların toplam kredilere oranı da sadece yüzde 3'tür. Bu oran hem G20, hem OECD hem de dünyanın genelindeki ülkelere baktığımızda en iyi oranlardan bir orandır" diye konuştu.

"2003-2015 yılları arasında 163 milyar dolar doğrudan yatırım geldi" 

Türkiye'nin yatırımı teşvik eden, yatırımcı dostu politikalarının son 13 yılda meyvesini verdiğini belirten Davutoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yine istatistiklere baktığımızda 1984-2002 arasında Türkiye'ye sadece 14,8 milyar dolar doğrudan yabancı yatırım gelmişti, 2003-2015 yılları arasında ise 163 milyar dolar doğrudan yatırım geldi. Doğrudan yatırımlardaki artış 2015 yılında da devam etmekte ve bu artış göze çarpmaktadır. 2014 yılının ilk 11 ayında ülkemize 11,4 milyar dolar gelmişken bu rakam 2015 yılının ilk 11 ayında yüzde 23'lük bir artışla 14,1 milyar dolar olmuştur. İnşallah bu toplantıdan sonra bunun daha da artacağını ümit ediyoruz. Benzer şekilde 2002 yılında Türkiye'de faaliyet gösteren 5 bin 600 uluslararası sermayeli şirket varken bu sayı 2015 yılı itibariyle 44 bini aşmıştır. 1974-2002 yılları arasında yurt dışında üstlenilen müteahhitlik hizmetleri bedeli sadece 46 milyar dolardı. 2002-2015 yılları arasında ise 273 milyar dolarlık iş üstlenildi ve dünyada bu alanda en başarılı ülkeler arasına girdik. 2002'de 13 milyon olan turist sayımız 2014'te 37 milyona çıktı."

"Yerli-yabancı ayrımına son vermeseydik bu kadar yatırımı çekemezdik" 

Rakamlardaki iyileşmelerin arka planında yatan zihniyet ve politika değişiminin iyi anlaşılması ve sürdürülmesi gerektiğini ifade eden Davutoğlu, şöyle devam etti:

"Mesela 2003 yılında çıkardığımız bir kanunla yerli ve yabancı ayrımına son vermeseydik bu kadar yatırımı çekemezdik. Yatırım Destek Ajansını kurmasak, DEİK, TİM gibi kuruluşlarımızı daha aktif hale getirmesek, iş ve yatırım ortamını iyileştirmesek bu başarıyı gösteremezdik. Eğer kamu maliyesinde disiplini sağlamasak, faiz oranlarını düşürmesek reel sektörün rekabet gücünü artırmasak ihracattaki bu artışı sağlayamazdık. 2006 yılından itibaren açıklanan yatırım teşvik düzenlemelerinin 2012 yılında kabul edilen yeni Türk Ticaret Kanunu gibi reformların ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Biliyoruz, doğrudan yatırımcı, yatırım ortamının iyileştirilmesini bürokrasinin azaltılmasını ister. Sizlerin bu konudaki taleplerinizin farkındayız. Biz iyileştirme sürecinin sürekli bir süreç olduğunu takip gerektirdiğini biliyoruz. Gerekli düzenleme ve reformları yaptıktan sonra hiçbir zaman durmadık, durmayacağız. Geçen zamanla birlikte büyüyen ekonomiyle birlikte trendler, ihtiyaçların, beklentilerin değiştiği yeni bir ortama girdiğimizin de farkındayız. Buna ayak uydurabilen dinamik, yatırım dostu bir yasal altyapı ve bürokratik ortam için durmadan çalışıyoruz. Yatırım ortamının iyileştirilmesi 64. Cumhuriyet Hükümetinin 2016 eylem planının en önemli bileşenlerindendir."

Yatırımlarda bürokrasinin azaltılması ve uluslararası doğrudan sermayenin ülkeye çekilmesinin eylemlerden ilki olacağını belirten Davutoğlu, kalkınma bankacılığının yeniden yapılandırılmasını sağlayacaklarını ifade etti. İş yeri açma ve çalışma ruhsatlarında basitleştirme, enerji lisans, ruhsat ve izin işlemlerinde kolaylaştırmayı gerçekleştireceklerini, şirketlerin kuruluş ve tasfiye işlemlerinin kolaylaştırılmasını sağlayacaklarını, vergi beyannameleriyle sosyal güvenlik bildirgelerinin birleştireceklerini ifade eden Davutoğlu, endüstri bölgeleri ve organize sanayi bölgelerinde arsa maliyetlerinin azaltılmasını hedeflediklerini, yatırıma uygun arazi envanterinin yatırımcıya elektronik ortamda sunacaklarını, ekonomik ve sosyal konseyle ilgili yasal düzenleme yapacaklarını, iş uyuşmazlıklarında alternatif çözüm yöntemlerinin hukuk sistemlerine kazandırılmasını sağlayacaklarını ve piyasa gözetim ve denetim sistemleri için etkin bir uygulama mekanizması oluşturacaklarını söyledi.

Türkiye güvenli bir liman olmaya devam edecek 

Ahmet Davutoğlu, bütün bu reformların bir kısmını 3 ay bir kısmını 6 ayda hemen hepsini de en geç 1 yılda tamamlayacaklarını vurguladı.

64. hükümetin temel önceliklerinden birinin yargı sisteminde köklü düzenlemeler yaparak ileri standartlarda bir yapı  oluşturmak olduğunu vurgulayan Davutoğlu, "Yargı sistemimizi başta Avrupa Birliği olmak üzere uluslararası norm ve standartları esas olarak hazırlayıp daha önce ilan ettiğimiz yargı reform stratejisi çerçevesinde yeniden yapılandıracağız. Demokratik bir ülke olarak Türkiye hukuk düzeniyle kendi yurttaşlarının özgürlüklerini korumaya uluslararası topluma güven vermeye yerli ve yabancı yatırımcılar için güvenli bir liman olmaya devam edecektir" diye konuştu.

AK Parti hükümeti olarak üst orta ve ileri teknoloji ürünlerde kamu alımı garantisine dayalı yeni tedarik modellerini hayata geçireceklerini aktaran Davutoğlu, ayrıca orta ve yüksek teknolojili yatırımlara uzun vadeli finansman ortamı sağlayacaklarını vurguladı.

Davutoğlu, şunları kaydetti:

"Böylece katma değeri yüksek ileri teknoloji ürünlerin üretim ve ihracatını teşvik edeceğiz. Tüm Türkiye'de yatırım destek ofislerinin kurumsal ve beşeri kapasitelerini güçlendireceğiz. İş yeri açma ve çalışma ruhsatlarında basitleştirme ve uygulama birliği için çalışmaları sürdürüyoruz. Yatırım yeri temininde ve tahsisinde karşılaşılan güçlüklerin giderilmesine yönelik çalışmalar yapıyoruz ve yatırımları daha fazla teşvik edebilmek amacıyla Damga Vergisi Kanunu'nun bazı hükümlerini ve uygulamalarını gözden geçiriyoruz. Üniversite, kamu, iş dünyası işbirliği de yüksek katma değerli üretimi artırmayı hedefliyoruz. Özel sektörün mesleki ve teknik öğretimi yönlendirmedeki etkisini artıracağız. Mesleki yüksek öğretim kontenjanlarını işgücü piyasası taleplerini dikkate alarak yeniden belirleyeceğiz. İş adamlarımızın ve yatırımcılarımızın işleriyle ilgili kararlarını kolayca hayata geçirebilmelerini sağlamak için gerekli adımları atacağız. AK Parti hükümeti olarak bu hususta da ülkemizi daha ileri bir seviyeye taşımaya kararlıyız."   

Kamu yönetimi reform paketi çerçevesinde bürokrasiyi azaltacak ve kurumsal performansı artıracaklarını dile getiren Davutoğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Gereksiz bürokrasi üreten tüm süreçler ayıklanacak, en az bürokrasi ve kırtasiyeyle en hızlı hizmetin tamamlanabilmesi sağlanacaktır. Yatırımların önündeki idari ve teknik zorluklar ilgili kurumların fikirleri alınarak azaltılacaktır. Şirketlerin kuruluş ve tasfiye işlemleri biraz önce söylediğim gibi kolaylaşacak hiçbir bürokratik engel bu işlerin gecikmesine sebep olmayacaktır. İş yeri açma ile çalışma ruhsatlarında basitleştirme ve uygulama birliği sağlayacağız. Biz Türkiye olarak yabancı yatırımların ülkemize olan ilgisinin artarak devam ettiğini görmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Hükümetimiz uluslararası yatırımların Türkiye'de daha da artmasını tüm sektörlere yayılması için elinden geleni yapmıştır ve yapmaya devam edecektir. Yabancı yatırım dostu bir hükümetle muhatap olduğunuzu lütfen farkedin ve bundan emin olun. Biliyoruz ki bu ülkede kurulan her şirket açılan her fabrika milletimizin halkımızın yararınadır. Sizler yatırım yapıp ürettikçe yeni istihdam kapıları açılacak, milletimizin refah seviyesi yükselecektir. Daima yatırımcılarımızın arkasında olacağız, biz Türkiye'nin potansiyeline, gücüne güveniyoruz. Sizin de güvendiğinizin farkındayız. Ekonomimizin sağlam temellere dayandığına ve çok daha fazla büyüyeceğine inanıyoruz. Sizleri de bu süreçte, kendi ülkeniz gibi sevdiğiniz bu ülkeye yabancı yatırımcılar için söylüyorum değer katmaya davet ediyoruz."

Başbakan Ahmet Davutoğlu toplantı