tapu ve kadastro genel müdürlüğü logo

Tapu ve Kadastro’nun döner sermaye yönetmeliği değişti!

Genel Uğurcan Tokay 01.09.2016
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği değişti.
1 Eylül 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı. İşlem sonrasında madde şu şekilde düzenlendi;

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü)'ndan:

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/1/2012 tarihli ve 28187 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine “Kadrosu,” ibaresinden sonra gelmek üzere “pozisyonu” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür. 

tapu ve kadastro döner sermaye yönetmeliği