Murad-ı Münzevi Hazretleri

Ramazan Özel ekibi Murad-ı Münzevi Hazretleri’ni ziyaret etti

Genel 05.06.2017 15:24

Fuzul Ev’in sponsorluğunda Ramazan Ayı boyunca gerçekleştirdiğimiz Ramazan Özel programımızda yeni adresimiz Münzevi Hazretleri’nin türbesi oldu.

Fuzul Ev sponsorluğunda İstanbul'daki büyük evliyaların türbelerini ziyaret etmeye aralıksız devam eden Emlaktasondakika.com ekibinin yeni durağı Murad- Münzevi Hazretleri'nin türbesi oldu. Sunuculuğunu Enes Çiçekçi'nin gerçekleştirdiği Ramazan Özel programında Murad-ı Münzevi Hazretleri'nin türbesi tadilatta olsa da önemli bilgiler paylaşıldı.

İstanbul'un en büyük evliyalarından olan Murad-ı Münzevi Hazretleri'nin asıl ismi Murad bin Ali bin Dâvûd Hüseynî Özbekî Buhârî Keşmîrî'dir.

1054 (m. 1644) senesinde Buhârâ'da doğdu. 1132 (m. 1719) senesi Rebî'ul-âhır ayının onikisinde, salı gecesi İstanbul'da vefât etti.

Henüz üç yaşında iken ayakları felç oldu. Kötürüm bir hâlde kaldı. Fakat ayakları sağlam olanlardan daha fazla dünyayı dolaştı. Nice gözler, baktıkları halde görmezken, nice ayaklar yürüyebildikleri halde 'gidilmesi gerekene' gitmezken,Murad-ı Münzevi Hazretleri, doğduğu Buhâra şehrinden, babasının vazîfe yaptığı Semerkand'a, daha sonra ilim tahsili için Keşmir'e, oradan Hicaz'a, Hindistan'a, Bağdat'a, İsfahan'a, Belh'e, Kâhire'ye, Şam'a, nihâyet İstanbul'a seyahat etti.

İlim tahsili için evvelâ Keşmir'e gitti. Sâdece din ilimlerinde değil, fen ilimlerinde de yüksek bir mertebe elde edinceye kadar çalıştı. Hacca da gittikten sonra Hindistan'a yerleşti ve orada 140 bin talebesinin ilimde yüksek bir mertebeye ulaşmasına vesîle olan Muhammed Mâsum Fârukî Hazretleri'ne talebe oldu. Akabinde tekrar hacca giden Murad-ı Münzevi Hazretleri 3 sene Hicaz'da kaldıktan sonra evvelâ Bağdat'a, daha sonra İsfehan, Buhara, Belh ve Semerkand'a giderek o şehirlerdeki âlimlerden ilim tahsîl etti. 3. defâ Hacca gittikten sonra da Kâhire ve Şam'ı ziyâret etti. Peygamber Efendimiz'in Hadîs-İ Şerîfi'ne ittibâen Şam'a yerleşti ve orada evlendi. Hattâ Sultan 2. Mustafa, ona Şam'da bir köy verdi. Bu köy hâlâ O'nun adıyla meşhurdur. 1681 senesinde 37 yaşındayken İstanbul'a geldi. Eyüp'e yerleşti. Bu arada hemen hemen her büyük zâtın başına gelen bir şey onun da başına geldi.

Hicretin çileli yolu O'na da göründü ufukta. Türlü fitneciler, iftirâcılar, derken büyüklüğü o dönemin devlet erkânı tarafından yeterince anlaşılamamış bu zât, Çorlulu Ali Paşa tarafından kısa bir süre İstanbul'dan sürüldü.

TAM 5 KEZ HACCA GİTTİ

Bu vesîle ile 4. defâ hacca gitti. Dönüşte, Şam'da 1 seneye yakın kaldıktan sonra tekrar hacca gitti. Bu O'nun 5. Haccıydı. Bir süre de Hicaz'da kaldıktan sonra 1708'de 2. Defâ İstanbul'a geldi. Bu 2. gelişinde de Yavuz Selim semtinde ikâmet etti. Bir ara Bursa'ya gitmişse de uzun süre kalmayıp tekrar İstanbul'a döndü. Bu 3. gelişinde yeniden Eyüp'e yerleşti. Reisü'l-Etibbâ Nuh Efendi Yalısı'nda kaldı. Nişancı Mustafa Paşa Caddesi'ndeki dergâhında yıllarca talebe yetiştirdi.

Murad-ı Münzevi Hazretleri 1741'de 75 yaşında iken İstanbul'da vefât etti. Cenâzesi, her gün bu dik yokuşları felç olduğu halde günde 5 defâ tırmanarak vakit namazlarına gidip geldiği Eyüp Sultan Câmisi'nde mahşerî bir kalabalık tarafından kılındı. Ve Münzevi Camisi karşısındaki medresenin dershânesine defnedildi.

Çok defâ Osmanlı ordusu sefere çıkmak üzere iken Vezir Kethüdâsı, Murad-ı Münzevi Hazretleri'ne gönderilir, duâ ve istimdâd istenirdi. Celvetî tarîkatı büyüklerinden İsmâil Hakkı Bursevî hazretleri, Ahidnâme'sinde, Murad-ı Münzevi Hazretleri için şöyle buyurmuştur: "İlâhî aşk sâhiplerine, Murad-ı Münzevi Hazretleri'nin kabrini ziyâret etmek lâzımdır. Bereketi görülen makamlardandır."