Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü

Ozon tabakasını incelten maddelerin ithalatı sonlandırılıyor!

Genel Emine Pile 10.02.2015
Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce, ozon tabakasını incelten maddelerin kontrolünün sıkılaştırılacağını belirtti.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye'nin 1991 tarihinde taraf olduğu “Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü” ile çalışmalarını gerçekleştirilmeye devam ediyor.

15 Ocak 2015 tarihli ve 2015/01 sayılı Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthalatı ve Kullanımı Genelgesi ile ozon tabakasını incelten maddelerin sadece soğutma sektöründe teknik servislerde kullanımına yönelik ithalatına izin veriliyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce, “Ozon tabakasını incelten maddelerin ithalatı için 2009 yılından bu yana kota uygulanmakta, 2014 yılında izin verilen miktar 2 bin 300 ton iken bu yıl için izin verilen miktar 5 yüz tona indirildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak servis amaçlı ithalat için kayıtlı olan firmalara şubat ayı içerisinde Ekonomi Bakanlığınca 2015 yılı için kota dağıtımı yapılacak” dedi.

Ozon tabakasını incelten maddelerin sınır noktalarında tanımlanması ve tespiti için etkin bir sistem kurulmasını hedefleyen gümrük eğitimleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yürütücülüğünde ve Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) uygulayıcılığında 25-27 Şubat 2015 tarihlerinde İstanbul'da, 2-3 Mart 2015 tarihlerinde ise İzmir'de gerçekleştirilecek. Gümrük eğitimine 6 ihtisas gümrüğünde görev yapan gümrük memurları ve İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ, Bursa, İzmir, Antalya, Konya, Mersin, Manisa ve Denizli illerinde görev yapan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü personelinin eğitilmesi hedefleniyor. Bu sayede Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin hem ülkeye girişinde kontrolü sıkılaştırılacak hem de ülke içinde ise denetimler yaygınlaştırılacak.

TOKİ Haber

Ozon İdris Güllüce çevreye zarar veren maddeler