iztuzu plaji

Muğla'daki İztuzu Plajı'nın akıbeti ne olacak?

Genel Uğurcan Tokay 05.01.2015
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İztuzu Plajı'nın imara açılmayacağını açıkladı.
Son günlerde gündemden düşmeyen İztuzu Plajı'yla ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bir açıklama yayınladı. Muğla'daki plajın kesinlikle imara açılmayacağını belirten bakanlık, bugüne kadar halkın kullanımında olan plajın bundan sonra da aynı şekilde hizmet edeceğinin altını çizdi. İşte o açıklama;

2886 sayılı Kanun ve 644 sayılı KHK ile Doğal sit alanları ile özel çevre koruma bölgelerinde bulunan Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlere ilişkin kiralama ve tahsis işlemleri Bakanlığımızca (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) yürütülmektedir.

Bakanlığımız (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) sorumluluğunda bulunan Tabiat Varlıkları, Doğal Sit Alanları ve Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki günübirlik kullanım alanlarında;

  1. Alan kullanımından doğan habitat bozulmalarının rehabilite edilebilmesi, atıksu ve katı atıkların günlük bertaraf edilmesinde sorun yaşanmaması,
  2. Kaçak ve izinsiz kullanımların engellenmesi,
  3. Alan kontrol mekanizmasının kolay tesis edilip, etkin biçimde çalıştırılması,
  4. Alan yönetim kararlarının derhal uygulanabilmesi,
  5. Alanlarda daha sıhhi şartlarda hizmet verilmesi hususunda fayda sağlanması,
Alanda yapılacak bilimsel çalışma ve izleme çalışmaları ile eğitim ve farkındalık oluşturma çalışmaları için görev alan teknik personele lojistik hizmet ve her türlü desteğin sağlanması, amacıyla iş ve işlemler yürütülmektedir.

Ülkemiz Akdeniz sahillerinde yer alan en önemli 17 deniz kaplumbağası yuvalama alanlarından birisidir. Bahse konu olan Muğla ili sınırları içerisinde bulunan İztuzu Plajı alanında Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi yer almakta olup, alanda üreme periyodu içerisinde (Mayıs-Ekim) yapılan koruma ve izleme projelerine Bakanlığımız (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) tarafından destek sağlanmaktadır. Bu projelere son 5 yıl içerisinde yaklaşık 200.000TL ödenek aktarılmış ve aktarılmaya devam edilecektir.

Diğer taraftan; İztuzu kumsalında rehabilitasyon, koruma ve izleme projelerinin dışında bilim adamları eşliğinde sürekli olarak eğitim ve farkındalık oluşturma çalışmaları da yürütülmektedir.

Bu çerçevede; Muğla ili sınırları içerisinde bulunan İztuzu plajı 1990 yılından bu güne kadar koruma-kullanma esasları kapsamında kiralanmaktadır. Söz konusu kiralanan alan kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında kalan alan olup hiçbir şekilde imara açılmamaktadır. Günübirlik ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere sadece sunulan hizmetlere (otopark, şemsiye, şezlong, büfe gibi) karşılık ücret talep edilmekte olup, bunun dışındaki alan kullanımı ve alana girişlerden ücret talep edilmemektedir. Yani İztuzu plajı halkımızın kullanımına bugüne kadar açık olduğu gibi bundan sonrada açık olacaktır.

29.12.2014 tarihinde 2014/1251 esası ile Muğla 2. İdare Mahkemesi tarafından İztuzu kumsalında bulunan günübirlik alanın tahliyesine ilişkin yürütmeyi durdurma kararı kalkmıştır. Mahkeme kararı doğrultusunda alan teslim alınmış olup, alanla ilgili her türlü tasarruf Bakanlığımız'a(TVKGM) aittir.

İztuzu Plajı Muğla İztuzu Plajı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı