istanbul kanalizasyon tünelleri

İstanbul’un kanalizasyonu nereye akıyor?

Genel Merve N. Güreş 15.10.2015
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) yetkilileri, ‘Megakent’in kanalizasyon sistemini emlaktasondakika.com’a anlattı.
Milyonlarca insanın yaşadığı İstanbul'da atıksuların nereye gittiği her zaman merak konusu olmuştur. ‘Megakent'in kanalizasyon haritasıyla ilgili görüştüğümüz İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi yetkilileri, emlaktasondakika.com'a özel açıklamalarda bulundu.

KANALİZASYON, KARADENİZ, MARMARA DENİZİ VE BOĞAZ'A AKIYOR

İstanbul sınırları içinde yağmur suları ve atıksuların, ayrık kanalizasyon sisteminde toplandığını belirten yetkililer, atıksuların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği'nde belirtilen deşarj standartlarını sağlayacak derecede arıtmaya tabi tutularak alıcı ortamlara deşarj edildiğini söyledi. Atıksu arıtma tesislerinde arıtılan suların ardından Karadeniz, Marmara Denizi, İstanbul Boğazı gibi alıcı ortamlara deşarj edildiği belirtildi.

ATAKÖY İLERİ BİYOLOJİK ARITMA TESİSİ

ATIKSULAR, TUZLA VE ÜSKÜDAR'DAN MARMARA'YA GİDİYOR

İstanbul genelinde toplamda 66 adet atıksu arıtma tesisi hizmet verdiğini söyleyen yetkililer, “Arıtma işlemine tabi tutulan atıksular, Marmara Denizi'nde Tuzla, Üsküdar, Küçükçekmece, Büyükçekmece gibi değişik noktalarda deşarj edilmektedir” diye konuştu. Deniz olmayan şehirlerde alıcı ortam deşarj standardını sağlamak üzere arıtmaya tabi tutulmuş olan atıksuların ise, içmesuyu havzaları ilgili koruma sınırları dışında bulunan akarsulara deşarj edildiği belirtildi.  

İLERİ BİYOLOJİK ARITMAYLA MARMARA KİRLENMEYECEK

İleri biyolojik arıtma sistemiyle, hiçbir kimyasal madde ilavesi olmaksızın doğada bulunan mikroorganizmalar yardımıyla atıksu içerisindeki kirliliklerin giderildiğini belirten yetkililer şöyle dedi; 2012 yılında açılan Ataköy İleri Biyolojik Arıtma Tesisi, Bakırköy, Bahçelievler, Bağcılar ve Esenler'in tamamı ile Küçükçekmece ve Sultangazi'nin bir bölümünün atıksularının Marmara Denizi'ni kirletmesini önlüyor.

İstanbul'daki ileri biyolojik arıtma tesisleri

KANALİZYONUN TIKANMAMASI İÇİN SÜREKLİ BAKIM YAPILIYOR

İSKİ yetkilileri tıkanıklıkları önlemek için yaptıkları çalışmaları ise şöyle özetledi; İdaremizce kamu ve çevre sağlığının korunması için atıksu sistemleri periyodik olarak kontrol edilmekte ve hatların temizliği, bakımı ve onarımı yapılarak sürekli işletmede kalması sağlanmaktadır.  Gerekmesi halinde atıksu kolektörlerinin menba kısımlarına kum tutucu, taş tutucu vb. işletme yapıları tesis edilerek, katı atıklar sisteme girmeden tedbir alınmaktadır. Atıksu hatlarına evsel atıklar dışında tıkanmaya sebep olacak malzeme girişinin önlenmesi için, ilgililere gerekli duyuru ve ikazlar yapılmaktadır.

YERALTINDA FİLMLERDEKİ GİBİ TÜNELLER YOK

İstanbul'un kanalizasyon sisteminin yağmursuyu ve atıksu için ayrık çalışmakta olduğunu ve bu hatların başka altyapı tesisleri için kullanılmadığının altını çizen yetkililer, “Filmlerde görülen büyük yer altı galerilerinde doğalgaz, elektrik, atıksu, telefon, yağmursuyu gibi tüm hatlar beraber geçmekte olup, servis yollarını da içermektedir. İstanbul'da sistem bu şekilde çalışmamaktadır” dedi.

İSKİ'NİN YENİ PROJELERİ YOLDA

İstanbul genelindeki mevcut atıksu–yağmursuyu kanalizasyon sistemlerinin; gerek yıpranma gerekse kapasite artışı gibi nedenlerle yenilenmesi için projelerinin mevcut olduğunu açıklayan İSKİ yetkilileri, “Mevcut ön atıksu arıtma tesislerinin ileri biyolojik atıksu arıtma tesislerine dönüştürülmesi projeleri, mevcut ileri biyolojik atıksu arıtma tesislerimize ikinci, üçüncü kademelerin ilave edilmesi ile yeni biyolojik, ileri biyolojik ve ön atıksu arıtma tesislerinin inşası projelerimiz bulunmaktadır” diye konuştu.

Merve N. Güreş/Emlaktasondakika.com

İSKİ İstanbul’un kanalizasyonu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği Ataköy İleri Biyolojik Arıtma Tesisİ