İskân Kanunu

İskân Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nde yapılan değişikliğe göre…

Genel Emine Pile 10.01.2015
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İskân Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nde bazı değişiklikler yaptığını açıkladı.
İskân Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'e göre “Taşınmazları kamulaştırılanlardan” ibaresi “Yerleri kamulaştırılanlardan”, “taşınmazları kamulaştırılanların” ibareleri “yerleri kamulaştırılanların” şeklinde değiştirildi.

Ayrıca merkezî yerleşimi geliştirmek amacıyla nakil, toplulaştırma veya Kanun kapsamında yapılacak köy gelişme alanı uygulamalarında, konut, tarım işletmesi binası, diğer bina ve tesisler Devlet eliyle ihaleli olarak yaptırılarak borçlandırılabilirler. 

Ayrıntılar için tıklayın!

İskân Kanunu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı iskan