Derince Limanı

Derince Limanı'na Danıştay'dan durdurma!

Genel Emine Pile 17.03.2016
Danıştay 6. Dairesi, 543 milyon dolara ihale edilen Kocaeli Derince Limanı’nın imar planı değişikliklerinin yürütmesini oybirliğiyle durdurdu.
Karanın gerekçesinde, plan değişikliğinin TEM ve D-100 karayolu bağlantısında ‘şişe boğazı etkisiyle' trafik sorunlarına neden olacağından ‘kamu yararı bulunmadığı' belirtildi. Kocaeli'nde yer alan Derince Limanı, İstanbul ve Bursa'ya yakınlığı ile Türkiye'nin önemli ihracat ve ithalat kapılarından birini oluşturuyor. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), imar planı değişikliğinin ardından Haziran 2014'te Derince Limanının 39 yıl süreyle ‘işletme hakkı verilmesi' yöntemiyle özelleştirilmesi için ihaleye çıkmıştı. Yapılan özelleştirme ihalesini, Safi Katı Yakıt Sanayi ve Ticaret AŞ, 543 milyon dolarlık teklifiyle kazanmıştı. Liman-İş Sendikası, Derince Liman alanı, TCDD alanı, park alanı, otopark ve yol fonksiyonlarını belirleyen imar planı değişikliklerine ilişkin Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK) kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle dava açmıştı. 

KARARA BAĞLANACAK

Danıştay 6. Dairesi, 27 Ocak 2016 tarihli kararında ÖİB'nin plan yapma yetkisini şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararına uygun olarak kullanması gerektiği kaydedildi. Karara karşı itiraz yolunun kapalı olduğu bildirildi. 

Derince Limanı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB)