deprem

Deprem Gerçeği ve Kentleşme Çalıştayı 16 Ağustos'ta başlıyor

Genel Emine Pile 10.08.2017
16-17 Ağustos'ta "4. Uluslararası Deprem Gerçeği ve Kentleşme Çalıştayı" düzenlenecek.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce Marmara Depremi'nin 18. yıl dönümü nedeniyle 16-17 Ağustos'ta "4. Uluslararası Deprem Gerçeği ve Kentleşme Çalıştayı" düzenlenecek.

Belediyeden yapılan açıklamada, Gölcük ilçesinde 17 Ağustos 1999'da saat 03.02'de meydana gelen ve 45 saniye süren 7,4 büyüklüğündeki depremin 18. yıl dönümü dolayısıyla çeşitli anma etkinlikleri düzenleneceği bildirildi.

Bu kapsamda, Kocaeli Valiliği, Kocaeli Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, AFAD ve Kocaeli Ticaret Odası'nın desteğiyle "4. Uluslararası Deprem Gerçeği ve Kentleşme Çalıştayı" gerçekleştirileceği vurgulanan açıklamada, çalıştayla bölgeyi etkileyebilecek afetlere yönelik ulusal ve uluslararası düzeyde projelerin gündeme gelmesinin sağlanması ve toplumda afetlere karşı duyarlılığın artırılmasının amaçlandığı bildirildi.

Açıklamada, Kocaeli Ticaret Odası Meclis Salonu'nda 16-17 Ağustos'ta yapılması planlanan çalıştaya, alanlarında uzman yurt içinden ve dışından akademisyenlerin katılacağına değinilerek, şunlar kaydedildi:

"Geçtiğimiz yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz çalıştayda, depremin ikincil tehlikelerinden olan teknolojik kazalar ve çevresel riskler konusu başta olmak üzere afetlerden alınan dersler ve bu kapsamda 'Kocaeli Kentsel Dönüşüm Master Planı' konuları üzerinde duruldu. Sunulan makaleler belediyemiz tarafından çıkarılan çalıştay dergisinde yayınlandı. Bu yıl ağırlıklı olarak ilimizin bulunduğu stratejik konum ve sanayi altyapısı nedeniyle 'afet lojistiği, deprem risk azaltma' konuları ve Kirazlıyalı, Cengiz Topel Havalimanı arasında planlanan metro projesini etkileyebilecek deprem tehlike ve risk konuları üzerinde yapılan çalışmalar aktarılacak."

Katılımcıların AFAD İl Müdürü Salim Tekoğul ve Gebze Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden Yrd. Doç. Dr. Can Zülfikar moderatörlüğünde sunumlarını gerçekleştireceği bildirilen açıklamada, çalıştaya Japonya, Romanya ve Yunanistan'dan akademisyenlerin katılacağı bildirildi. 

Çalıştayda sunumu yapılacak bildiriler arasında "Depremde betonarme yapı davranışı", "AFAD'ın deprem ri·sk azaltım uygulamaları", "Mühendi·sli·k yapılarında ri·sk azaltımı i·çi·n deprem yalıtımı", "17 Ağustos 1999 Gölcük depremi·nden elde edi·len tecrübeler ve afet hazırlıkları", "Japonya'nın deprem erken uyarı sistemi· uygulaması i·le geçmi·ş on yıldaki· deneyi·mi·: Güvenli· toplum i·çi·n yeni· bi·r araç", "Acil destek ve lojistik", "Romanya'da deprem ri·ski·ni·n azaltılması i·çi·n yapılan çalışmalar", "Mobi·l ci·hazlar kullanılarak gerçek zamanlı tahli·ye tahmi·ni·", "Yunani·stan'da meydana gelen geçmi·ş depremleri·n öğretti·kleri· ve deprem ri·ski·ni·n azaltılmasına yöneli·k yapılan çalışmalar"ın bulunduğu belirtildi. 

4. Uluslararası Deprem Gerçeği ve Kentleşme Çalıştayı Marmara Depremi AFAD