Doğu Anadolu Projesi (DAP) Eylem Planı

DAP’ta 21 milyar liralık yatırım öngörüldü!

Genel Emine Pile 28.04.2015
Doğu Anadolu Bölgesi (DAP) Eylem Planı ile büyük bir gelişim yaşayacak olan bölgeye 21 milyar 16 milyon TL’lik yatırım öngörüldü.
Altyapı ve kentsel iyileştirmelerle her geçen gün gelişen ve kalkınan Doğu Anadolu Bölgesi,  Doğu Anadolu Projesi (DAP) Eylem Planı ile birçok sektörü ayağa kaldıracak. 

Planda yarısı altyapı ve kentleşme için olmak üzere 21 milyar 16 milyon TL'lik yatırım öngörüldü. Eylem planı dönemi sonunda, istihdam oranının yüzde 47.3'ten yüzde 50.7'ye, ihracatın da 1.2 milyar dolardan 2.8 milyar dolara çıkması hedeflendi. 

2014-2018 yıllarını kapsayan, DAP Eylem Planı Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz'ın katıldığı bir basın toplantısıyla açıklandı. DAP Eylem Planı ile daha önce GAP, DOKAP (Doğu Karadeniz) ve KOP'un (Konya Ovası) ardından Türkiye, büyük bölgesel kalkınma planları için oluşturduğu idari yapıya dayalı eylem planlarını hayata geçirmiş oldu. Eylem planında, gıda ve altyapı ağırlıklı yatırımlarla gelişmenin sağlanması amaçlandı. 

'Gıda ve tarım sektörlerinde verimlilik ve katma değerin artırılması', 'Sanayi ve hizmetler sektörlerinin güçlendirilmesi', 'Altyapı, kentleşme ve çevresel koruma', 'Beşeri-sosyal sermayenin ve sosyal altyapının güçlendirilmesi' ile 'Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi' eksenlerinden oluşan eylem planında yarısı altyapı ve kentleşme için olmak üzere 21 milyar 16 milyon TL'lik yatırım öngörüldü. Eylem planı dönemi sonunda, DAP bölgesinin kişi başına gayri safi katma değerinin Türkiye ortalamasına oranının yüzde 51'den 55'e çıkacağı tahmin edildi. İstihdam oranının yüzde 47.3'ten yüzde 50.7'ye, ihracatın da 1.2 milyar dolardan 2.8 milyar dolara çıkması amaçlandı. Yılmaz, eylem planını, “Gençlerimize güvenli bir gelecek, çocuklarımıza umutlu bir yarın bırakabilmek, kalkınmış bir Doğu Anadolu inşa edebilmek amacıyla hazırladık” sözleriyle değerlendirdi. Tarım Bakanı Mehdi Eker ise tarım- hayvancılık desteklerinin bölge için kritik önemde olduğunu kaydetti. 

Eylem Planı ile yatırımlar artıyor!

Planda, altyapı ve kentsel iyileştirmelere yönelik eylemler ağırlıklı yer tuttu. Bu amaçla planlanan yatırım, öngörülen toplam yatırımın yarısından fazlasını 10 milyar 381 milyon TL ile bu grup oluşturdu. Beşeri-sosyal sermayenin ve sosyal altyapının güçlendirilmesi için 6 milyar 653 milyon lira, gıda ve tarım sektörlerinde verimlilik ve katma değerin artırılması için 3 milyar 454 milyon lira, sanayi ve hizmetler sektörünün güçlendirilmesi için 502 milyon lira, kurumsal kapasitenin geliştirilmesi için ise 26 milyon lira kaynak ayrıldı. Planda, bölgenin özelliklerine bağlı olarak tarım ve hayvancılık öne çıkan unsurlardan biri olarak belirlendi. Verimlilik ve katma değer artışı için sulama ve arazi toplulaştırmaya yönelik eylemler dikkati çekti. Bölgede eylem planı süresince 1 milyon hektar arazinin toplulaştırılması hedeflendi. 

Kış Turizmi Strateji Belgesi hazırlanacak!

Bölgenin turizm faaliyetlerinde ise iklim koşulları uygun olan kış turizmi eylemleri ön plana çıktı. Bu amaçla, bir “Kış Turizmi Strateji Belgesi” hazırlanmasına karar verildi. Hangi bölgeye ne tür yatırımların yapılabileceği ve ne düzeyde altyapıya ihtiyaç olduğuna yönelik kararlar bu stratejide elde edilen bilgilere göre yapılacak. Erzurum'un mevcut altyapısı ve 2011 Universiade Kış Oyunları için yapılan yatırımlardan daha etkin yararlanmak için özel sektöre açılacak. 

Bölgede internete erişim kolaylaşıyor

Bölgede internete erişimin yaygınlaştırılması için İnternet Erişim Merkezleri, yerel yönetimlerin de katılımıyla daha da yaygınlaştırılacak. Hizmet yapılanması genişletilerek bu merkezler Bilişim Merkezi haline getirilecek. Ayrıca, yerel yönetimlerin belirleyeceği yerlerde ücretsiz kablosuz ağ (wi-fi) ile internete erişim sağlanacak. Teknoloji geliştirme bölgeleri ve sanayi merkezlerine fiber optik kablo yatırımları yapılacak. 

DAP Eylem Planı Doğu Anadolu Bölgesi