acele kamulaştırma

Bakanlar Kurulu'ndan acele kamulaştırma kararı!

Genel Emine Pile 09.07.2015
Bakanlar Kurulu'nun kararına göre bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verdi. Karar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Tekirdağ ve Kırklareli'nin sınırları içinde tesis edilecek ve kararın ekindeki haritada adı, kamulaştırma bilgileri ve güzergahı gösterilen enerji nakil hattının yapımı amacıyla, söz konusu güzergaha isabet eden taşınmazlarda pilon yerlerinin mülkiyet şeklinde, hat emniyet sahalarının ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü (TEDAŞ) tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi. 

Ayrıca 2015 yılı yatırım programında yer alan Küçük Su İşleri Projesi kapsamında, Karaman-Merkez Akın Göleti ve Sulaması işinin yapımı amacıyla, kararın ekindeki harita ile listede gösterilen taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce acele kamulaştırılması kararlaştırıldı. 

acele kamulaştırma