Mega kentler

Avrupa’nın ilk mega kenti İstanbul oluyor

Genel Hüseyin Belibağlı 15.12.2014
Dünya nüfusu önlenemez bir hızla kentleşiyor. 2020’de dünya nüfusunun % 56’sı kentlerde yaşarken Avrupa’nın ilk mega kenti İstanbul olacak.
Dünyanın geleceği hakkında yaptığı araştırmalar ile dikkat çeken Frost & Sullivan'ın, Hitachi Europe Ltd. işbirliği ile yaptığı araştırmaya göre; geleceğin insanları bu günkünden çok farklı kentlerde yaşayacak. Gelişmiş altyapı sistemlerinin bilgi teknolojileri ile bütünleştiği geleceğin dünyası küresel mega trendler için şimdiden belirleyici oldu.

Araştırmaya göre tarihte ilk kez dünya nüfusunun % 50'si kentlerde yaşıyor. Bu rakam 2020'ye kadar yaklaşık % 56 olacak ve kentlerde yaşayan nüfus 4,3 milyar kişiye ulaşacak. 

Kentlere kitlesel göç, onları devasa iktisadi merkezler haline getirerek ‘mega kent' olgusunu ortaya koyuyor. Bu sıra dışı büyüme sonucunda çekirdek şehir merkezleri banliyölerle ve kardeş şehirlerle birleşerek şehir sınırları genişleyecek ve mega bölgeler, mega koridorlar ve hatta mega gecekondu mahalleleri ortaya çıkacak. 

2020 ve sonrasında dünyada 35'den fazla şehir büyüyerek mega şehir haline gelecek. 2025'e kadar Asya'da yaklaşık 18 mega şehir olacak. Tek başına Çin, Asya'daki mega şehirlerin % 72'sini oluşturacak.

İstanbul, Avrupa'nın ilk mega şehri

Araştırma, mega kenti 2025'de asgari 8 milyon nüfus ve 250 milyar Amerikan Doları GSYİH'ye sahip kentler olarak tanımlıyor. Bu tanımıyla İstanbul, hali hazırda Avrupa'nın ilk mega kenti olarak dikkat çekiyor. 

Şehirler akıllı hale gelecek

Bu gelişmeler ile birlikte akıllı teknolojiler, çevre dostu teknolojilerin yerini alacak, ‘Akıllı Şehir' kavramı oluşacak. Bütün dünya 80 milyar cihazla birbirine bağlanırken internet sayesinde çevre dostu ürünler, akıllı ürünlerle birlikte gelişecek. Dijital zeka etkinliğin ve sürdürülebilirliğin en temel unsuru olacak. Akıllı ve sürdürülebilir şehirler sıfırdan inşa edilirken, insan hayatının her noktasında etkinliği arttıran ve enerji tüketimini düşüren akıllı ve çevreci girişimler kullanılacak. 2025'te 26 şehir akıllı şehre dönüşerek ve akıllı şehir pazarı 1.57 milyar dolara ulaşacak.

Mega trendler, sosyal inovasyonda 2 triyon dolarlık fırsat yakalayacak

Kentleşme trendinin oluşturduğu etkiye cevap verme gerekliliği, sosyal inovasyonun önemini daha da ön plana çıkaracak. Öyle ki; toplumun sorunlarıyla uğraşan iş dünyası, endüstri, yatırımcılar ve hükümetler için 2020'de sosyal inovasyon adına 2 trilyon dolarlık bir pazar fırsatı söz konusu olacak. Bu fırsatlar özellikle enerji, ulaşım, üretim ve sağlık alanlarında yoğunlaşacak.

Yüksek hızlı trenler kıtaları birbirine bağlayacak

Teknolojilerin iç içe geçmesi ve kentleşme, hem bireysel hem de toplu ulaşım üzerinde önemli etkilere sahip olacak. Örneğin 2010-2020 arasındaki dönemde global olarak 500 milyar doların üzerinde yatırım yapılacak olan yüksek hızlı tren projeleri, 70 bin km'lik ray hattı ile birbirine bağlanacak. Yüksek hızlı tren sadece şehirleri ve ülkeleri değil, kıtaları da birbirine bağlayacak. 2035'te bir kişi Londra'dan Pekin'e global yüksek hızlı tren hattı sayesinde seyahat edebilecek. Tüm bu gelişmeler, enerji kullanımının da yeniden yorumlanmasını sağlayacak.

Mega kentler İstanbul Avrupa'nın ilk mega kenti İstanbul Frost & Sullivan Hitachi Europe Ltd