Acil servis

Acil servisler vatandaştan para alamaz!

Genel Ayşe Özlem Kuruca 02.03.2015
İster Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile sözleşmesi olsun ister olmasın tüm hastanelerdeki acil servislerde yapılan tüm müdahaleler bedavadır.
Size acile daha girişte taahhütname imzalatmışlarsa ve bunu yerseniz para ödersiniz; yemezseniz hastane kapatma cezasına kadar çeşitli cezalar alır. Size düşen de yasadışı para alan hastaneyi Sağlık Bakanlığı, SGK ve Maliye'ye şikayet etmektir.

Ali Bey, geçen gece çocuğum ateşlendiği için özel bir hastanenin acil servisine götürdüm. İğne yapıp biraz da gözlem odasında tutup sonunda benden 270 lira istediler. Ben, “Acil bedava değil mi?” deyince de “Biz gece SGK ile anlaşmalı değiliz” dediler. Sizce ne yapmalıyım? (Ayşe Buhur) 

Ayşe Hanım, özel veya devlet fark etmez, bütün hastane ve sağlık kuruluşları SGK ile sözleşmesi olsun ya da olmasın acil durumda olan (24 saat içinde müdahale edilmesi gereken) tüm hastaları muayene ve tedavi etmek zorundadır. Hastadan veya hasta yakınlarından da tek kuruş para istenemez. Tüm acil sağlık giderleri SGK tarafından hastanelere SGK fiyatları üzerinden ödenir.

Bu durum acil halin devamına kadardır. Acil hal bittiğinde ise (yani hasta stabil hale veya nakle hazır hale gelmişse) o zaman size taahhütname imzalatmaları gerekir. Daha acile girişte size imzalatılan taahhütname ‘yersen belgesi'dir.

HANGİ DURUMLAR ACİLDİR?

Acil olayın ne olduğunu Sağlık Bakanlığı tanımladı. “Acil Sağlık Hizmetlerinde Yeşil Alan Uygulaması” konulu genelgesine göre;

1) Her ne boyutta olursa olsun travma vakaları,

2) Acil servis başvuruları sonrası hastaneye yatışı yapılan vakalar,

3) Tıbbi müdahale uygulanan vakalar,

4) Müşahede altına alınan vakalar,

5) Başka bir sağlık hizmet sunucusuna sevk edilen ya da başka bir sağlık hizmet sunucusundan sevkli gelen vakalar acildir.

ÇEKİNMEYİN, ŞİKAYET EDİN!

Acile girişte imzalatılan taahhütname geçersizdir. Acil halin sonra ermesinden sonra imzalatılan taahhütname ise geçerlidir. Acil hal boyunca yapılan tüm iş ve işlemler SGK'ya fatura edilir. Acil halin sona ermesinde sonrakiler de ise hastanenin SGK ile sözleşmesi varsa yüzde 200 oranında, hastanenin SGK ile sözleşmesi yoksa hastanenin kendi fiyatları üzerinden fatura kesilmesi gerekir.

Yasalarımız gereği hiç kurum ve kuruluş belgesiz para alamaz. Belge (fatura) vermezse para da ödenmez.
Şimdi, sizden acilde para istedikleri için önce SGK'ya (Alo 170), sonra Sağlık Bakanlığı'na (Alo 184) en sonunda da faturasız-belgesiz para tahsil etmişlerse de Maliye'ye (Alo 189) durumu bildirin. Sonunda hem paranızı geri alacaksınız hem de bundan sonra sizin gibi başkalarından da para isterken bir kez daha düşünmek zorunda kalacaklar.

Umarım ödediğiniz para için fatura almışsınızdır, zira şikayet sonrası “Biz para almadık” deme durumları da var.

İŞTE ÜCRETSİZ HİZMETLER!

*Yeni doğan yoğun bakımı ve yeni doğan bebeklerin kuvözdeki tedavileri (kaç gün kalırsa kalsın), *Trafik kazalarında tüm tedavi,

*Kadiyovasküler cerrahi hizmetleri,

*Tüm yoğun bakım hizmetleri,

*Yanık tedavileri,

*Kanserle ilgili kemoterapi, radyoterapi, izotop tedavisi,

*Organ, doku ve hücre nakilleri,

*Diyaliz hizmetleri,

*Tüm gebelik testleri ve gebelikle ilgili hizmetler bedavadır.

Ali Tezel/Millet

Acil Servis acil servis müdahale acil servis ücret Ali Tezel