darülaceze,turizm,okmeydanı

120 yıllık şefkat yuvası taşınıyor mu?

Genel Merve N. Güreş 14.06.2015
1895 yılında kurulan ve bugüne kadar 72 bin kişiye şefkat yuvası olan Darülaceze Başkanlığı’nın bahçesi turizm ve özel sağlık alanı olarak planlandı.
HÂLEN 650 kişiyi barındıran, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Darülaceze Başkanlığı'nın bahçesi turizm ve özel sağlık alanı olarak planlandı. Mülkiyeti Darülazece'ye ait olup, halen otopark olarak kullanılan arazinin 2.50 emsal ve 15 kat yapılaşma koşuluyla “Turizm, Özel Sağlık Tesisi Alanı”na alınmasına ilişkin hazırlanan plan değişikliği teklifi haziran ayının son oturumunda İBB Meclis gündemine geldi. Ancak, Planlama Müdürlüğü'nün teklifi, İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun “İlgili kurum görüşlerine uygun teklif plan hazırlanması” görüşü doğrultusunda oy birliğiyle müdürlüğüne iade edildi. Teklife konu parsel, 18 Ocak 1994'de onaylanan planlarda “ilköğretim alanı”yken, Darülaceze Müdürlüğü'nce yaşlılara yönelik Geriatri Hastanesi kurulması talebi doğrultusunda İBB Meclisi kararıyla 6 Mayıs 2003 tarihinde “sağlık alanı”na alınmıştı. Şu anda boş ve açık otopark olarak kullanılan arsada, plan notuna göre, iki fonksiyon bir arada yer alabileceği gibi bu fonksiyonlardan yalnızca bir tanesi de yapılabilecek.

28 BİN M2 İNŞAAT ALANI

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin cuma günü yapılan son oturumunda gündeme gelen plan değişikliğinde inşaat emsali 2.5, kat yüksekliği 15 kat olup, eğimden dolayı açığa 2 bodrum katı iskan edilebilecek. İskan edilen bodrum katlar ise emsale dahil olmayacak. Söz konusu teklife göre zemin üstünde yaklaşık 5 bin 660 metrekare inşaat alanı, 15 bin 700 metrekareye yükselip, emsal harici iskan edilen iki bodrum katla birlikte, toplam inşaat alanının yaklaşık 28 bin 300 metrekareye ulaşacak.

KURUMLAR NE DEDİ?

Plan değişikliği teklifi, Ulaşım Planlama Müdürlüğü'nce, “Bölgeye ilave inşaat alanı getirilerek ulaşım taleplerinin arttırıldığı” gerekçesiyle uygun bulunmadı. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, 24 Şubat 2014 tarihli yazısında, İstanbul'da yeni sağlık tesisleri oluşturulmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında söz konusu arsaya ihtiyaç bulunduğunu belirtti. İl Sağlık Müdürlüğü, “İmar planındaki bir sosyal ve teknik alt yapı alanının kaldırılabilmesi ancak bu tesisin hizmet götürdüğü bölge içinde eşdeğer yeni bir alanın ayrılması suretiyle yapılabilir hükmü ile çelişiyor” diyerek olumsuz görüş bildirdi.

YÜZDE 300 YAPILAŞMA ARTIŞI

Şehir Planlama Müdürlüğü de, yapılaşma koşulunun, 2.50 emsal ve 15 kata çıkarılmasının 9.50 olan çevre yapılaşma koşullarının çok üstünde olup, söz konusu plan değişikliğinin mevcut plandaki yapılaşma haklarında yaklaşık yüzde 300 oranında bir artış, kat yüksekliğinde ise ilave 12 kat artış getireceğine dikkat çekip, “Bodrum katlarının iskana açılması ve emsale dahil edilmemesinin bölgenin kullanım yoğunluğu ve trafik yükünü arttırıp, plan bütünlüğünü bozucu nitelikte” dedi.

Arazinin özgün fonksiyonu korunmalı

İSTANBUL 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü de, 30 Aralık 2014 tarihli kararında, söz konusu Nazım İmar Planı değişikliği teklifinin, yapı yoğunluğunu arttırıcı nitelik taşıdığına hükmetti. Kurul, “Arazinin özgün fonksiyonu ile kullanılan korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilli Darülaceze yapılarını olumsuz etkileyeceğinden yasa açısından uygun olmadığına” karar verdi.

(Hürriyet)

darülaceze turizm okmeydanı