Bakırköy Şenlikköy Mahallesi
Haberler / Arsa-Arazi / Bakırköy Şenlikköy Mahallesi’nde imar planı değişikliği askıda!

Bakırköy Şenlikköy Mahallesi’nde imar planı değişikliği askıda!

Arsa-Arazi 20.08.2017 15:49

İstanbul’un Bakırköy İlçesi, Şenlikköy Mahallesi’nde bulunan imar planı değişiklikleri 30 gün süre ile askıya çıkarıldı.

Bakırköy İlçesi, Şenlikköy Mahallesi, 276 ada 3 parsel, 297 ada 13, 41, 34 parsellere ilişkin olarak hazırlanan 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği 17 Ağustos 2017- 15 Eylül 2017 tarihleri arasında 30 gün süre ile askıda kalacak. 

Yapılan açıklama şu şekilde;
Bakanlığımızın 04.08.2017 tarih ve 13969 sayılı yazısı ile, İl Müdürlüğümüz tarafından 31.03.2017-29.04.2017 tarihleri arasında askıya çıkarılmış olan İlimiz, Bakırköy İlçesi, Şenlikköy Mahallesi, 276 ada 3 parsel, 297 ada 13, 41, 34 parsellere ilişkin olarak hazırlanan 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarına askı süresi içerisinde yapılan itiraz başvurularının Bakanlığımızca değerlendirilmesi sureti ile hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin, 644  sayılı  KHK hükümleri ve 3194 sayılı İmar Kanununun 9. Maddesi uyarınca Bakanlığımızca onaylandığı bildirilmiştir. 

Söz konusu plan değişikliği, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince 17.08.2017- 15.09.2017 (30 gün) tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarılmıştır.