maltepe

Maltepe Küçükyalı Mahallesi'nde imar planı değişikliği!

Arsa-Arazi (2B) Emine Pile 16.11.2016
İstanbul Anadolu Yakası'nda Maltepe ilçesinde imar planı değişikliği ile ilgili açıklama yapıldı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Maltepe'nin Küçükyalı Mahallesi'nde 15872 ada, 31 parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli Maltepe E-5 Güneyi Uygulama İmar Planı Değişikliği onaylandı. Söz konusu değişiklik Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosu ile internet sitesinde 30 gün boyunca askıya çıkarıldı.

Yapılan açıklama şu şekilde;

İlimiz, Maltepe İlçesi, Küçükyalı Mahallesi, 15872 ada, 31 parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli Maltepe E-5 Güneyi Uygulama İmar Planı Değişikliği 644 sayılı KHK ve 6306 sayılı Kanun hükümleri uyarınca re'sen onaylanmıştır.

Söz konusu plan, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince 14/11/2016-13/12/2016 (30 gün) tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarılmıştır. 

Matepe Küçükyalı Mahallesi Maltepe imar planı değişikliği