Kuzey Marmara Otoyolu

Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolunun imar planı askıda

Arsa-Arazi (2B) 09.03.2017 16:12

Kuzey Marmara Otoyolu’nun bağlantı yoluna ilişkin nazım imar planı değişikliği askıya çıkarıldı.

İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Kuzey Marmara Otoyolu Hüseyinli-Şile (Kömürlük) Bağlantı Yoluna ilişkin Bozhane, Göllü, Kılıçlı ve İshaklı Köyleri 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği ile ilgili askı ilanı yayımlandı. 

Buna göre söz konusu plan değişikliği, 9 Mart 2017 tarihinden 7 Nisa 2017 tarihleri arasında 30 gün süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosu ve web sitesinde askıya çıkarıldı.

Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şu şekilde;

İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Kuzey Marmara Otoyolu Hüseyinli-Şile (Kömürlük) Bağlantı Yoluna ilişkin Bozhane, Göllü, Kılıçlı ve İshaklı Köyleri 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği, Bakanlık Makamı'nın 30.01.2017 tarih ve 1111 sayılı OLUR'u ile uygun bulunarak 644 sayılı KHK'nın 13/A maddesi uyarınca onaylanmıştır.

Söz konusu plan değişikliği, 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca 09.03.2017 – 07.04.2017 tarihleri arasında 30 gün süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosu ve web sitesinde askıya çıkarılmıştır. İtirazlar İl Müdürlüğümüze yapılabilecektir.

İş bu imar planına ait askı ilan tutanağı tarafımızca 2 (iki) nüsha düzenlenerek imza altına alınmıştır.