Kartal gecekondu önleme bölgesi

Kartal gecekondu önleme bölgesinde imar planı değişikliği!

Arsa-Arazi (2B) Emine Pile 28.11.2016
İstanbul ili, Kartal ilçesi, Soğanlık Mahallesi’nde yer alan ‘Gecekondu Önleme Bölgesi’ndeki imar planı değişikliği askıya çıkarıldı.
İstanbul İli, Kartal İlçesi, Soğanlık Mahallesi, 2 no.lu Gecekondu Önleme Bölgesinde “Konut Alanı”nda kalan 2890 Ada 1,2 Parsel İle Park Alanı ve “Ağaçlandırılacak Alan”da kalan güneyindeki tescil dışı alanda, “Mesleki Eğitim Alanı” Amaçlı 1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarıldı.

Söz konusu plan değişikliği, 28 Kasım 2016-27 Aralık 2016 tarihlerinde 30 gün süreyle askıda kalacak. 

Kartal gecekondu önleme bölgesi