arnavutköy arsaları

Arnavutköy’de 5 parselin imar planları değiştirildi!

Arsa-Arazi (2B) Uğurcan Tokay 13.08.2015
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Arnavutköy'de yeni sanayi bölgesinin çevresindeki 5 taşınmazın imar planını değiştirdi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul'da Arnavutköy'e bağlı Ömerli Mahallesi'nde 5 parselin imar planını askıya çıkardı. Ata Koruluğu ile birlikte Deliklikaya bölgesinde yapılan yeni sanayi bölgesinin yanı başında yer alan parsellerin geleceği merak konusu oldu.

Taşınmazların mevcut durumuna bakıldığında 407 numaralı parsel belediye hizmet alanı, 373 ve 376 numaralı parseller kısmet park ve kısmen yol alanı, 375 ve 996 numaralı parseller ise lojistik alan ve kısmet yol alanı olarak planlanmış.

Ancak imar planı değişikliği sonrasında 407 ve 996 numaralı parseller kısmen lojistik tesis alanı ve kısmen yol, 375 numaralı parsel kısmen lojistik alan, kısmen akaryakıt ve servis istasyonu, kısmet park ve yol, 376 numaralı parsel kısmen lojistik tesis alanı, kısmen akaryakıt ve servis istasyonu, kısmen park ve kısmen ibadet alanı, 373 numaralı parsel ise kısmen park, kısmen ibadet alanı ve kısmen yol olarak ayrıldı.

Bu kapsamda alan dağılımı ise şöyle oluştu;

<a href='https://www.emlaktasondakika.com/haber-ara/?key=arnavutk%c3%b6y+arsa+planlar%c4%b1'>arnavutköy arsa planları</a>

Konuyla ilgili olarak bakanlığın açıklaması şöyle;

Bakanlığımızın 29.07.2015 tarih ve 12706 sayılı yazısı ekinde iletilen İlimiz, Arnavutköy İlçesi, Ömerli Mahallesi, 373, 375, 376, 407 ve 996 Parsellere İlişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin hazırlanan -1- paftalık 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve -2- paftalık 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükümleri ve 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca NİP-13585 ve UİP-13586 plan işlem numarası alarak 29.07.2015 tarihinde re'sen onaylanmıştır.

Söz konusu plan, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince 12/08/2015-10/09/2015 (30 gün) tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarılmıştır.

Uğurcan Tokay / emlaktasondakika.com

arnavutköy arsa planları imar planı değişiklikleri