TMSF, Oktar'ın kaçak villasındaki eşyaları taşıyor
TMSF, Oktar'ın kaçak villasındaki eşyaları taşıyor
01.10.2018

Adnan Oktar suç örgütünün Kandilli'deki kaçak yapıları için alınan yıkım kararının uygulanması için tanınan süre doldu

TMSF Başkanı'ndan Dumankaya açıklaması
TMSF Başkanı'ndan Dumankaya açıklaması
08.05.2018

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanı Muhiddin Gülal Kayseri'de Boydak Holding'in faaliyetlerine yönelik basın toplantısında açıklama yaptı.

TMSF: Dumankaya ve Fi Yapı'nın satışı masada!
TMSF: Dumankaya ve Fi Yapı'nın satışı masada!
03.03.2018

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, gayrimenkul şirketlerinden Dumankaya ve Fi Yapı'nın satışının masada olduğunu belirtti.

TMSF, MarkAntalya AVM'deki restoranları satışa çıkardı
TMSF, MarkAntalya AVM'deki restoranları satışa çıkardı
03.06.2017

Antalya'nın en büyük alışveriş merkezi olan MarkAntalya AVM'de yer alan restoranlar TMSF tarafından satılıyor.

TMSF, Asya Katılım'a ait santralleri satışa çıkardı!
TMSF, Asya Katılım'a ait santralleri satışa çıkardı!
16.05.2017

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Afyon-Çay ve Bilecik-Pazaryeri Doğal Gaz-Elektrik Çevrim Santrali'ni satışa çıkardı.

TMSF, 8 ilde bulunan 21 adet gayrimenkulü satışa çıkardı!
TMSF, 8 ilde bulunan 21 adet gayrimenkulü satışa çıkardı!
10.05.2017

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 2. Tahsilat Daire Başkanlığı, 8 ilde bulunan 21 adet gayrimenkulü satışa çıkardı.

Müteahhit dolandırdı, firmasına TMSF el koydu!
Müteahhit dolandırdı, firmasına TMSF el koydu!
05.04.2017

Gaziantep'te 100 milyon TL kredi çekip ortadan kaybolan müteahhit ve 5 ortağı için başsavcılıktan karar çıktı.

Körfez GYO, TMSF kontrolündeki Dumankaya ile anlaştı!
Körfez GYO, TMSF kontrolündeki Dumankaya ile anlaştı!
16.01.2017

Körfez GYO ile Dumankaya İnşaat ile imzalamış oldukları protokolü, KAP'a açıkladı

TMSF, kayyuma geçen gayrimenkulleri satışa çıkarıyor
TMSF, kayyuma geçen gayrimenkulleri satışa çıkarıyor
08.01.2017

Tasarruf Mevduatı ve Sigorta Fonu (TMSF), 15 Temmuz sonrasında kayyum olarak atandığı inşaat şirketlerine ait gayrimenkulleri satışa çıkaracak.

TMSF, Ortaköy Taşınmazları’nı 22 milyon liraya satıyor!
TMSF, Ortaköy Taşınmazları’nı 22 milyon liraya satıyor!
26.11.2016

Muhammeden bedeli 22 milyon 260 bin lira olan Ortaköy Taşınmazları'nın ihalesi 12 Aralık 2016 günü yapılacak.

TMSF, tahmini bedeli 22 milyon milyon 260 bin lira olan Ortaköy Taşınmazları Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü satışa çıkardı. İhaleyle ilgili detaylar şöyle;

TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Ortaköy Taşınmazları Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Satış Komisyonu Başkanlığından:

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulunun (“Kurul”) 17/11/2016 tarih ve 2016/320 sayılı kararı ile oluşturulan “Ortaköy Taşınmazları Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 134'üncü maddesi ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Tarafından Ticari ve İktisadi Bütünlük Oluşturan Mahcuzların Satışına İlişkin Yönetmelik (“Yönetmelik”) kapsamında, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle cebri icra yoluyla haciz, rehin gibi yasal takyidatlardan ari olarak ihale şartnamesinde (“Şartname”) belirtilen kayıt ve şartlarla satışa çıkarılmıştır.

TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜN KAPSAMI

Fon Kurulunun 17/11/2016 tarih ve 2016/320 sayılı kararı ile oluşturulan Ortaköy Taşınmazları Ticari ve İktisadi Bütünlüğü, İstanbul, Beşiktaş Ortaköy, 33 ada, 2 parselde kâin 1, 2, 3 ve 4 no.lu bağımsız bölümlerden oluşmaktadır.

MUHAMMEN BEDEL

"Ortaköy Taşınmazları Ticari ve İktisadi Bütünlüğü"nün muhammen bedeli 22.260.000.-(yirmiikimilyonikiyüzaltmışbin) TL'dir.

TEMİNAT

İhaleye katılabilmek için “Fon”un T. Ziraat Bankası A.Ş Levent Şubesi nezdindeki IBAN: TR03 0001 0007 5306 2864 3862 42 no.lu TL hesabına 2.226.000-TL (ikimilyonikiyüz yirmialtıbin) TL nakit teminatın “Ortaköy Taşınmazları Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Teminat Bedeli” açıklaması ile yatırılması gerekmektedir. Ayrıca nakit teminat dışında; 5411 sayılı Kanunun 3. maddesinde tanımlanan Bankalardan alınmış TL cinsinden kesin ve süresiz teminat mektubu veya cari değeri nakit teminatın %15 fazlası tutarında olan T.C. Devlet Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları, T.C. Hazine kefaletini haiz tahviller de kabul edilecektir.

Teminatın yatırıldığını gösteren dekontun veya teminat mektubu/mektuplarının veya T.C. Devlet Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları, T.C. Hazine Kefaletini Haiz Tahvillerin “Fon” adına blokede tutulduğuna dair bankaca düzenlenmiş belgenin “Şartname”de belirtilen idari zarfla verilecek diğer belgeler ile birlikte 12/12/2016 tarihinde saat 17:00'a kadar “Satış Komisyonu”na teslim edilmesi gerekmektedir.

İHALE GÜNÜ, SAATİ VE YERİ

İhale 13/12/2016 tarihinde saat 11:00'da “Fon”un Büyükdere Cad. No: 143 Esentepe/ İstanbul adresindeki Asma Kat Konferans Salonunda yapılacaktır. İhale kapalı zarfla verilen mali tekliflerin açılması ile başlayacak olup, açık artırmaya katılmaya hak kazananların listesi (“Kısa Liste”) oluşturulduktan sonra, açık artırma aşamasına geçilecektir.

KATILIM ŞARTLARI

1. “Yönetmelik”in 12'nci maddesinde belirtilen satışa iştirak edemeyecek kişiler ve işbu ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olan kişiler ile bu kişilerin tek başına veya birlikte yönetim ve denetimine sahip olduğu tüzel kişiler ihale sürecine katılamazlar.

2. Doğrudan veya dolaylı olarak yönetim, denetim veya kontrolü aynı gruba ait olan birden fazla tüzel kişi veya birden fazla gerçek kişi bir grup adına ihale sürecine katılamazlar.

3. “Şartname”de belirtilen diğer şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.

İNCELEME

“Şartname” “Satış Komisyonu” tarafından, “Fon”un Büyükdere Cad. No: 143 Esentepe/ İstanbul adresinde ilgililerin incelemesine bedelsiz olarak açık tutulacaktır. “Katılımcılar” “Satış Komisyonu” onayını taşıyan “Şartname”yi imzalayarak ihaleye katılabilirler. “Satış Komisyonu” onayını taşıyan “Şartname”yi satın almak isteyenlerin 100.- (Yüz) TL “İhale Şartnamesi” bedelinin “Fon”un T. Ziraat Bankası A.Ş Levent Şubesi nezdindeki IBAN: TR25 0001 0007 5306 2864 3862 34 no.lu TL hesabına “Ortaköy Taşınmazları Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Şartname Bedeli” açıklaması ile yatırmaları ve dekontu “Satış Komisyonu”na elden teslim etmeleri gerekmektedir.

İHALE USULÜ

İhale, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle gerçekleştirilecek olup, “Kurul”un onayı ile sonuçlandırılacaktır. “Satış Komisyonu” “Şartname”deki kurallar çerçevesinde kapalı zarfla teklif veren “Katılımcılar” arasından açık artırma aşamasına katılmaya hak kazananların “Kısa Liste”sini oluşturur. Kapalı zarf aşamasında verilen en yüksek teklif üzerinden ihaleye açık artırma ile devam edilecektir. “Kurul” en yüksek teklifin muhammen bedelin altında kalması halinde açık artırma aşamasında en yüksek ilk üç teklifi veren mali teklif sahibi arasında ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesi yönünde karar alabilir. Teklifler peşin olarak TL cinsinden verilecektir.

“Kurul”un ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesine karar vermesi halinde pazarlık 16/12/2016 tarihinde saat 11:00'da “Fon”un Büyükdere Cad. No: 143 Esentepe/İstanbul adresindeki Asma Kat Konferans Salonunda yapılacaktır.

GEÇMİŞ DÖNEM BORÇLARI

“Yönetmelik”in Geçmiş Dönem Borçları başlıklı 25'inci maddesi kapsamına giren borçlar ihalenin “Kurul” tarafından onaylanma tarihine kadar “Yönetmelik” doğrultusunda işlemlerin tekemmül ettirilmiş olması kaydıyla, ihale bedelinden ödenecektir.

DİĞER HUSUSLAR

1- İhale bedeli, ihale sonucunun ihaleyi kazanana bildirilmesini müteakiben “Kurul” onayında belirtilen süre içinde TL cinsinden peşin olarak ödenecektir.

2- İşbu ihale ilanının Resmi Gazetede yayımlanması dışında, tüm değişiklikler, ilanlar, duyurular ve bildirimler “Fon”un aşağıdaki adresinde bulunan ilan panosuna asılmak suretiyle yapılacaktır.

3- “Satış Komisyonu”nun “Şartname”de öngörülen süreleri ilan panosuna asmak suretiyle değiştirme hakkı saklıdır.

4- "Ortaköy Taşınmazları Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" kapsamındaki aktif değer ve varlıklar üzerinde hak ve alacakları (haciz, rehin vs) bulunanların, 08/12/2016 tarihine kadar sıra cetveline esas bilgilerini “Satış Komisyonu”na bildirmeleri gerekmektedir.

5- İhale ile ilgili diğer hususlar “Şartname”de yer almakta olup, ihale ile ilgili her türlü bilgi “Satış Komisyonu”ndan alınabilecektir. “Satış Komisyonu”nun adresi ve telefonları aşağıda belirtilmiştir.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu

Ortaköy Taşınmazları Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Satış Komisyonu

Büyükdere Cad. No: 143

Tel    :  0 212 340 24 29 - 0 212 340 23 58

Faks  :  0 212 288 49 63

10499/1-1

TMSF, Kavuklar'ın ticari faaliyetlerini canlandıracak
TMSF, Kavuklar'ın ticari faaliyetlerini canlandıracak
16.11.2016

TMSF'ye geçen Kavuklar Grup ile Küçükbay Şirketler Grubu’nun ticari faaliyetleri canlandırılmaya çalışılıyor.

TMSF, iki şirketi satışa çıkardığını açıkladı
TMSF, iki şirketi satışa çıkardığını açıkladı
01.11.2016

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Eskişehir Odunpazarı Gayrimenkulleri ile Trakya Sanayi iktisadi bütünlükleri için ihale düzenliyor.

Düzce'de 8'i inşaat olmak üzere 17 şirket TMSF'ye devredildi
Düzce'de 8'i inşaat olmak üzere 17 şirket TMSF'ye devredildi
15.10.2016

Düzce'de, FETÖ'nun darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında daha önce kayyum atanan 8'i inşaat firması olan toplam 17 şirket TMSF'ye devredildi.

Dikili'deki Garip Ada TMSF'ye geçti
Dikili'deki Garip Ada TMSF'ye geçti
30.09.2016

FETÖ soruşturması kapsamında kayyum atanan Fi Yapı'nın İzmir'in Dikili ilçesindeki adası Garip Ada, devletin denetimine geçti.

TMSF’ye geçen şirketten ev alan sıkıntı yaşamayacak
TMSF’ye geçen şirketten ev alan sıkıntı yaşamayacak
29.09.2016

Maliye Bakanı Naci Ağbal, FETÖ ile ilgisi tespit edildikten sonra TMSF'ye devredilen şirketlerin durumunu değerlendirdi.

Mağdurlar Fi Yapı'nın TMSF'ye devredilmesini talep etti
Mağdurlar Fi Yapı'nın TMSF'ye devredilmesini talep etti
22.09.2016

Fi Yapı'dan ev alarak mağdur olan birçok kişi, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak şirketin TMSF'ye devredilmesi talebinde bulundu.

TMSF'den İstanbul ve Bodrum'da satılık 14 taşınmaz
TMSF'den İstanbul ve Bodrum'da satılık 14 taşınmaz
10.04.2016

TMSF, İstanbul ve Bodrum'da bulunan toplam 14 gayrimenkulü satmak üzere ihale düzenledi.

TMSF, Ege Dünya Ticaret Merkezi’nde fiyat kırdı!
TMSF, Ege Dünya Ticaret Merkezi’nde fiyat kırdı!
01.01.2016

Daha önce 117 milyon dolardan satışa çıkan Ege Dünya Ticaret Merkezi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü, 80 milyon dolar bedelle yeniden satışta.

TMSF Kırklareli’nde yağ fabrikası satıyor
TMSF Kırklareli’nde yağ fabrikası satıyor
02.10.2015

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Kırklareli’ndeki yağ fabrikasını, müştemilatlarını ve 20 bin 733 metrekarelik arsasını satışa çıkardı.

TMSF bayramdan sonra satışa sunuyor
TMSF bayramdan sonra satışa sunuyor
21.09.2015

Tasarruf Sigortası Mevduat Fonu (TMSF), 9 ilde yer alan 33 gayrimenkulü satışa çıkardığını açıkladı.

İstanbul, Kocaeli, Konya, Zonguldak, Adana, Antalya, Bursa, Düzce ve Edirne'de satışa çıkarılan gayrimenkuller arsa, tarla, işleri ve konut gibi kullanım özelliklerine sahip bulunuyor.

Satışa sunulan gayrimenkullerin tahmini fiyatları 2 bin liradan başlıyor. Listedeki en yüksek değerdeki gayrimenkul Arnavutköy Ömerli Mahallesi'nde bulunuyor. Sanayi alanı imarlı 5 bin 970 metrekare yüzölçümündeki bu arsa için 4 milyon 650 bin lira isteniyor. Erdemli Sanayi Sitesi'nde 16 dükkan satılıyor 

Listede dikkat çeken bir diğer kısmı da yine İstanbul Tuzla Orhanlı'da satışa çıkarılan 16 dükkan oluşturuyor. 32 bin 446 metrekare alan üzerine kurulan Erdemli Sanayi Sitesi'ndeki dükkanların her birisi yaklaşık 120 metrekare kapalı alana sahip bulunuyor. 

Gayrimenkullerin ihalesi 5 Ekim 2015 tarihinde saat 14.00'de TMSF Büyükdere Caddesi No 143 Esentepe/İstanbul adresinde yapılacak.

Ayrıntılı bilgi için tıklayın Hüseyin Belibağlı/Emlaktasondakika.com