Ticari ve endüstriyel binalar için önem taşıyan noktalar belli oldu!

Ticari ve endüstriyel binalar için önem taşıyan noktalar belli oldu!

Halk sağlığı önlemlerinin evleri ofise dönüştürmesi ve ofis binalarını boş bırakması nedeniyle pandeminin binalar sektörü üzerinde büyük etkisi oldu.

Çok az sayıda iş alanı pandemiden binalar kadar derin bir şekilde etkilendi. Binalardan ve gittikçe daha fazla online bir hale gelen perakende faaliyetine evrilen iş-yaşam kalıplarından ihtiyacımız olan büyük değişimlerin tam olarak gerçekleşmesi yıllar alabilir. Bununla birlikte, bu ‘değişim noktası’, bina sektörünün geleceğe uygun bir çevre sağlama yönünde gerçek bir değişim yapması için bir fırsatı temsil ediyor. İşte bu değişiklikler gerçekleşmeye başladığında önümüzdeki yıl dikkat etmeniz gereken beş önemli noktayı bu makalede bulabilirsiniz.

Eski binalar yeni hayat bulacak

Halk sağlığı önlemlerinin evleri ofise dönüştürmesi ve ofis binalarını boş bırakması nedeniyle pandeminin binalar sektörü üzerinde büyük etkisi oldu. Bu etkilerin bir kısmı azalmış olsa da, binaları kullanma şeklimiz sonsuza dek değişti: ofisten çalışma Covid öncesi seviyelere geri dönmeyecek, uzaktan ve hibrit çalışma artık geri dönülemeyecek şekilde ilerledi ve fiziksel perakende sektörü hiçbir zaman e-ticarete karşı kaybettiği alanı tam olarak geri kazanamayacak.

Aynı zamanda, şu anda konutlara– eskisinden çok daha fazla ihtiyacı karşılamak için – daha büyük talep oluşuyor ve aynı zamanda da bir konut sıkıntısı yaşadığımız bir dönem geliyor. Yeterli malzeme, iş gücü ve arazideki eksikliği, yeni kalkınmanın şu anda konut talebi ile mevcut konut stoğu arasındaki boşluğu kapatamayacağı anlamına geliyor.

Kısacası, ofis binaları gibi bazı mülk türlerinin fazla olduğu, parsel işleme ve toplama gibi lojistik görevleri yerine getiren daha fazla ev ve bina için baskının arttığı bir durumla karşı karşıyayız. Bu nedenle, binaları yeniden kullanmanın zorluklarıyla başa çıkmak için çaba sarf eden işletmelerin, değişen mülk ihtiyaçlarımızı karşılamada önemli fırsatlar olduğunu görmesini bekliyoruz.

Güç, bina kullanımını yeniden düşünmenin merkezinde olacak

Binaların son iki yılda nasıl kullanıldığına dair gördüğümüz değişiklikler, örneğin çevrimiçi alışverişe geçişin bir sonucu olarak, iklim değişikliğine yanıt olarak daha fazla enerji verimliliği için düzenleyici ve toplumsal bir itici güçle birleştiğinde, mülk kullanımında zaten değişiklikler yaşadığımız bir dönemde geldi. İhtiyaç duyulan acil eylem, binaların daha düşük enerji kullanımı için tasarlanması ve yenilenmesi açısından bina verimliliğine daha iyi yaklaşımlar gerekiyor ve bu bir binanın güç yönetim sistemindeki değişiklikler anlamına geliyor.

Elektrikli pişirme ve ısıtma önemli verimlilik kazanımları sunarken, elektrikli araçların artan bir şekilde benimsenmesi araçlardaki fosil yakıtların yerini alacak, ancak elektrik enerjisine daha fazla talep getirecektir. Aynı zamanda, küçük ölçekli yenilenebilir enerji kaynakları için giderek artan ekonomik durum, çatılardaki güneş enerjisi dağıtımının yaygınlaşmasına neden olacak ve binaların daha karmaşık tüketiciler ve elektrik üreticileri haline gelmesine neden olacaktır. 'Üreten tüketici' terimi genellikle bina sahiplerinin güç ile olan bu yeni ilişkiyi nasıl yöneteceklerini tanımlamak için kullanılır. Bu nedenle önümüzdeki yıl üreten tüketicilerden daha fazla referans proje görebilirsiniz. Binaların enerji altyapısı ile nasıl etkileşime girdiği uzun zamandır hayati bir husus olmuştur, ancak önümüzdeki yıllarda değişen ihtiyaçlara yanıt olarak yeniden geliştirildikçe, bu husus gündemde daha da yükselecektir. Sözleşme ihaleleri ve inşaat standartları gibi sektörün temel süreçlerinin giderek güç yönetimi konularına odaklanmasını bekleyebiliriz.

Dijitalleşme temel bir destekleyici olacak

Binaların elektrik altyapısı ile etkileşimindeki büyük değişikliklerin uygulanabilir olması için geleneksel teknolojilere ve yaklaşımlara güvenemeyiz. Akıllı sayaçlar da dahil olmak üzere akıllı teknolojiler, binalara şebekeye gücü geri besleme olanağı sağlamak ve şebeke operatörlerine her binanın nasıl ve neden güç kullandığı hakkında fikir vermek için gerekli hale gelecek.

Yakın zamanda başlattığımız bir “Enerji Üreten Binalar” yaklaşımı, dijital teknolojiyle bir binanın mikro şebekesini daha çok yönlü ve esnek hale getiriyor. Enerji Üreten Binalar yaklaşımının bir parçası olarak sağlanan yerinde ve uzaktan izleme özellikleri, bina sahibinin gücü daha verimli ve genellikle daha uygun maliyetli bir şekilde yönetmesine yardımcı olacak şekilde gücün nasıl ve nerede kullanıldığına dair daha ayrıntılı, gerçek zamanlı bilgiler sunar ve şebekenin dengelenmesine yardımcı olur. Binalardaki daha akıllı güç sistemleri, örneğin talebin daha düşük olduğu zamanlarda Elektrikli Araçları (EV) şarj ederek şebekedeki koşullara tepki verebilir. Genel güç sistemi dönüşmeye devam ettikçe, dijital sistemler enerji üretimi ve kullanımının her aşamasında çok ihtiyaç duyulan esnekliği ve uyarlanabilirliği sunacak.

Bütün bunlar, daha akıllı, daha duyarlı ve iki yönlü iletim için inşa edilmiş binalar ve altyapı arasındaki farklı bir ilişkiye eşittir. Bu tür bir yaklaşımın değerini gösteren projeler halihazırda devam ediyor ve bu yıl daha akıllı güç yönetimi, iklim krizine verdiğimiz yanıtın önemli bir parçası olarak giderek daha fazla tanınacak.

Binalarda güvenlik yeniden tanımlanacak

Kamu sağlığı yetkilileri, viral bulaşmanın dinamiklerini ve artan havalandırma gibi müdahalelerin bina yönetim sistemlerinin nasıl çalıştığı üzerindeki etkisini anlamak üzerine yarıştığı için, binaların güvenliği son iki yılda merkezi bir soru olmuştur. Açıkçası, insanları güvende tutmak ve günlük aktiviteleri sürdürmek arasındaki gerçekleştirilmesi gereken bir denge var.

Bu sorular binaların geliştirilmesini etkilemeye devam edecek olsa da 2022'de bina sektörü için aklımızda tutmamız gereken tek güvenlik sorusu onlar değil. Binaların kullanım şeklini değiştirmek, riskin nasıl değerlendirildiği üzerinde çok temel bir etkiye sahip olacak. Bir konutun ofis ortamına göre çok farklı güvenlik ihtiyaçları vardır ve bu risk faktörleri, ısıtma ve ulaşıma yönelik elektrik yaklaşımları ile birlikte gelen artan elektrik talebinden de etkilenecektir.

Bunun yanı sıra, güç dağıtım panoları ve HVAC ekipmanı gibi, akıllı sistemler bir binanın yapısında hayati arıza noktalarını işgal etmeye başladıkça, binaların siber güvenlik risk profilini belirlemeye dair artan bir ihtiyaç olacak. Bunların, izole olarak ele alınabilecek ayrı konular değil, karmaşık ve uyumlu bir genel sistemin parçası olarak görülmesi gerekiyor. Bu nedenle önümüzdeki yıllarda bina güvenliği için yeni varsayılanların ve standartların gelişmesi muhtemel görünüyor.

Binalar ve diğer sektörler arasındaki bağlar derinleşecek

Bina sektöründeki değişiklikler, nüanslı ve değişken bir düzenleyici ortam, iklim ve emisyonlarla ilgili karmaşık düşünceler, değişen ihtiyaçları karşılamaya yönelik kamuoyu baskısı, küresel ekonomi pandemiden kurtulurken zorlu finansal kısıtlamalar ve kendi iş dönüşümü zorluklarıyla karşı karşıya kalan daha geniş bir paydaş grubu dahil etme ihtiyacı ortaya çıkacaktır. Norveç'te, bir sektörde (bu örnekte ulaşım alanında) değişiklik yapmanın ekonominin başka yerlerinde nasıl bir etki yaratabileceğine dair bir ders bulabiliriz, Elektrikli Araçların benimsenmesinde uzun süredir lider olan Norveç, Elektrikli Araç satışlarının önemli ölçüde düştüğü bir dönemden geçti çünkü Elektrikli Araç Şarj Altyapısındaki talebe ayak uyması için yapılandırılması gerekiyordu.

Norveç deneyimi, ‘sektör bağlantısı’ olarak bilinen bir süreçte endüstrileri birbirine bağlamak için neden daha resmi çabalar göstereceğimizi gösteriyor. Enerji geçişi söz konusu olduğunda ‘büyük resim’ hayati önem taşır. Binalar için bu, enerji şebekesi operatörleriyle daha fazla iletişim, dijitalleşme konusunda tedarikçilerle daha fazla iş birliği ve yapı sektörünün mevcut ortam için uygun mevzuatın uygulanmasını sağlamak için yasaları koyan ve düzenleyenler ile daha fazla etkileşim arayışında olmasını ummak anlamına geliyor.

Bina sektöründe sektör bağlantısının doğru yapılması, daha esnek bir şebeke, merkezi olmayan üretim ve arz ile esneyen akıllı enerji kullanımı ile dekarbonizasyonu destekleyecek ve hızlandıracaktır. Bu, enerji dönüşümü için kritik öneme sahip - ve bina kullanımındaki değişim, bina sektörünün bu sürecin bir parçası olması için hayati bir fırsat sunuyor.

Bu yıl geçmişten gelen dersleri öğrenmeye odaklanmalı ve önümüzdeki on yılda bina sektöründe gerçek değişime doğru giden rotayı dikkatlice planlamalıyız.

Yorum Yaz

Benzer Haberler

Ticari ve endüstriyel binalar için önem taşıyan noktalar belli oldu!
  • 22.01.2022 16:57

Ticari ve endüstriyel binalar için önem taşıyan noktalar belli oldu!

Halk sağlığı önlemlerinin evleri ofise dönüştürmesi ve ofis binalarını boş bırak ...