maritbet girişmaritbet
Danıştay’dan Emlak Konut Saraçoğlu projesini durdurma kararı!

Danıştay’dan Emlak Konut Saraçoğlu projesini durdurma kararı!

Danıştay, Saraçoğlu Mahallesi'nin Emlak Konut'a devrini düzenleyen Bakanlar Kurulu kararının yürütmesini oybirliğiyle durdurdu.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, 17 Ağustos 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay'da dava açmıştı.

Davayla ilgili ilk incelemesini yapan Danıştay 10. Dairesi, Kızılay Saraçoğlu Mahallesi'nin Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş'ye devrini düzenleyen Bakanlar Kurulu kararının yürütmesini oy birliğiyle durdurdu.

Danıştay 10. Dairesinin gerekçesinde, sit niteliğini haiz taşınmazların restorasyon veya bakım ihtiyaçları ve ekonomiye kazandırılmaları konularında, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun'un, net ve emredici ifadelerle bu taşınmazlarda malik veya hak lehtarının yetkilerini sınırlandırdığı vurgulandı.

Saraçoğlu Mahallesi'ndeki taşınmazlar üzerindeki yapıların her birinin ayrı ayrı ve bir bütün olarak korunmak üzere, ağaçların da "anıt ağaç" ilan edilerek olduğu gibi korunmasına karar verildiği ve birinci derece kentsel sit alanı kabul edildiği hatırlatılan gerekçede, söz konusu taşınmazların maliki bulunan Hazine adına Maliye Bakanlığının her türlü tasarruf yetkisinin kanunlarla sınırlandırıldığı belirtildi.

Gerekçede, "Sit olarak koruma altına alınan Hazine taşınmazlarının satışında emredici düzenlemeler gereğince 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun uygulanması gerekmektedir. Belirtilen gerekçeyle ilgili yasal düzenlemeler karşısında dava konusu taşınmazların 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmazların Değerlendirilmesine İlişkin Kanun kapsamında değerlendirilmesinin mümkün olmadığı görülmektedir." ifadeleri yer aldı.

17 Ağustos 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı, "Yenişehir ve Namık Kemal mahallelerinde bulunan mülkiyeti Hazine'ye ait 14 taşınmazın Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ. ile gayrimenkul satış vaadi ve arsa payı karşılığında hasılat paylaşımı esasına göre inşaat sözleşmesi yapılmak suretiyle değerlendirilmesi, 4706 sayılı Kanun'un 7. maddesine göre Bakanlar Kurulunca kararlaştırılmıştır." hükmünü içeriyordu.

Davalı idarenin karara itiraz hakkı bulunuyor. İtirazı, Danıştay İdari Dava Daireleri görüşecek.

 

Yorum Yaz

Benzer Haberler

Emlak Konut GYO'dan 9 ayda 9.3 milyarlık TL’lik satış!
  • 18.10.2021 09:30

Emlak Konut GYO'dan 9 ayda 9.3 milyarlık TL’lik satış!

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), 2021 3. çeyrek satışlarını açık ...

Eda Ece, Ulus'ta kirada oturduğu evi satın alıyor!
  • 20.01.2021 08:54

Eda Ece, Ulus'ta kirada oturduğu evi satın alıyor!

Aylık kirası 40 bin TL olan Ulus'taki evi almak için kolları sıvıyan Eda Ece, Mu ...

Danıştay’dan Emlak Konut Saraçoğlu projesini durdurma kararı!
  • 28.03.2018 17:14

Danıştay’dan Emlak Konut Saraçoğlu projesini durdurma kararı!

Danıştay, Saraçoğlu Mahallesi'nin Emlak Konut'a devrini düzenleyen Bakanlar Kuru ...

Bahçekent Flora'nın değeri 456 milyon 883 bin TL!
  • 03.11.2017 16:53

Bahçekent Flora'nın değeri 456 milyon 883 bin TL!

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Bahçekent Flora projesi için ha ...

Temaşehir Konya 700 milyon TL'lik yatırımla yükseliyor
  • 03.03.2016 11:31

Temaşehir Konya 700 milyon TL'lik yatırımla yükseliyor

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın Anadolu’da başlattığı konut hamle ...

Esenler Havaalanı 1. Etap 2. Kısım’ını Güryapı İnşaat yapacak
  • 20.06.2014 17:17

Esenler Havaalanı 1. Etap 2. Kısım’ını Güryapı İnşaat yapacak

Emlak Konut GYO’nun İstanbul Esenler Havaalanı Mahallesi Kentsel Dönüşüm Alanı 1 ...