Maliye'den İSO'ya arsa şoku!

Maliye'den İSO'ya arsa şoku!

Maliye İSO'ya 49 yıllığına tahsis ettiği 60 bin metrekarelik arsayı neden etti.

Bahçelievler'de Maliye Hazinesi adına kayıtlı olan ve İSO'ya 49 yıl süreyle tahsis edilen 60 bin metrekarelik arsanın, 36 ay içinde inşaat ruhsatı alınarak inşaata başlanması ve 48 ay içinde bitirilmesi gerekirken herhangi bir bina yapılmadığı gerekçesiyle irtifak hakkı iptal edilerek tahliyesi istendi.

İstanbul Sanayi Odası, üyelerine çağın gereklerine uygun hizmet sunabilmek amacıyla Sanayi Odası Kompleksi, Sanayi Eğitim Merkezi ve Teknoloji Enstitüsü yapılması amacıyla Bahçelievler İlçesi Yenibosna Köyaltı mevkiinde mülkiyeti Hazine'ye ait 114 bin 963 metrekare yüzölçümlü taşınmazın 60 bin metrekarelik kısmını Aralık 1997'den başlamak üzere 49 yıl süreyle kiraladı.

Yapılan resmi senette İSO'nun taşınmazın tesliminden itibaren 36 ay içinde inşat ruhsatı alarak inşaata başlaması ve inşaatın 48 ay içinde bitirilmesi koşulu yer aldı.

İstanbul Valiliği Defterdarlık Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı'ndan İSO Başkanlığına 14 Haziran 2011 tarihinde gönderilen tebligatta, taşınmazın odaya tesliminden itibaren 36 ay içinde inşaat ruhsatı alınarak inşaata başlanması ve inşaatın 48 ay içinde bitirilmesi gerekirken, bugüne kadar herhangi bir tesis yapılmaması ve taşınmazın boş bırakılarak resmi senedin 4. ve 6. maddelerinin ihlal edilmesinden dolayı, mülkiyeti Hazine'ye ait 60 bin metrekarelik taşınmazın ifrazı sonucu oluşan 36 bin metrekare yüzölçümlü taşınmaz üzerine aktarılan irtifak hakkının iptaline karar verildiği belirtildi.

Tebligatta ayrıca, İSO'nun bu taşınmazdan kendi rızasıyla tahliyesi sağlanamazsa, yasal yollara başvurulmasına Maliye Bakanlığı'nın 11 Mayıs 2011 tarihli oluruyla uygun görüldüğü uyarısı yer aldı.

İSO BAŞKANI TANIL KÜÇÜK

İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tanıl Küçük, Yönetim Kurulu olarak bu konu üzerinde hassasiyetle durduklarını ve öncelikle imar planını çıkarmak için uğraştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

''Söz konusu arsanın 2007 yılına kadar imarı yoktu. İmarı olmayan arsaya inşaat yapamazdık. Odamızın kaynakları kısıtlı... En akılcı şekilde kullanmamız lazım. TOBB ile de ortak ne yapabileceğimiz konusunda görüşmeler devam ederken sel felaketi oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ile bu konuyu görüştüm, 'Yapma' dedi. Mevcut haliyle bizi yönlendirmesi doğru oldu. Orada tam bir kargaşa var. İmar planı olsa dahi üstündeki yapıların yıkılması söz konusu... İstanbul Büyükşehir Belediyesi sel felaketinden sonra bölgenin imar planlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin çalışma başlattı. Yeni imar planı henüz askıya çıkarılmamıştır. Gerekli her türlü girişimde bulunacağız. Yönetim Kurulu ile Maliye Bakanlığı arasında görüşmelerin yapıcı diyalog içinde devam edeceğini umuyoruz.''

PLANA İTİRAZ

İSO Genel Sekreteri Mete Meleksoy ise Bakanlığın iptal kararının haklı bir gerekçeye dayanmadığını belirterek, arsanın tapusunu 1997'de aldıklarını, 36 ay içinde ruhsat ve 48 ay içinde fiili inşaatı bitirme taahhüdü olduğunu yineledi.

Ancak 16 Eylül 2007 tarihine kadar sözü edilen arsanın imarının olmadığını, 16 Eylül'de imarın çıktığını, İSO'ya da 1 Nisan 2008'de yeni tapusu verildiğini belirten Meleksay, şunları kaydetti: ''Yeni tapuda enerji nakil hatları, yol ve yeşil alanlar çıkarıldıktan sonra 60 bin metrekare arsa 36 bin metrekareye düşüyor. 9 Eylül 2009'da ise Ayamama Deresi'nin taşması nedeniyle sel felaketi yaşanıyor. Bu tarihten sonra hem basında, hem de elimizdeki yazılarda bölgede yeniden bir imar değişikliği çalışması sürdürüldüğü belirtiliyor. Bu dakika itibariyle hala o alanda imar planı yok. Dolayısıyla İSO hukukun gereği olarak imar planı bulunmayan bir arsada inşaat yapamaz. Bu olayı Maliye Bakanlığı ile konuştuk.''

Meleksoy, olayın bir diğer boyutunun da imar planlarının İSO'nun belirtilen hizmet binalarını yapmasına imkan vermeyecek bir tanımla çıkması halinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi nezdinde planlara itiraz edeceklerini, kabul edilmemesi halinde de İdari Mahkeme'ye dava açmalarının söz konusu olacağını söyledi.

Arsanın tapusunun 1 Nisan 2008'de alındığını, imarın bulunduğu 9 Eylül 2009'a kadar geçen sürede inşaatın yapılabileceğine işaret eden Meleksoy, ''Bizim taahhüt ettiğimiz süreler 36 ay için ruhsat, 48 ay içinde inşaatı bitirmek. Biz orada inşaata başlasak ve yeni çıkacak imar planı orada inşaata izin vermezse, ilgili belediye geriye dönük yaptığımız binayı yıkabilir. İnşaat ruhsatı alıp orada fiilen yapmış olmak, yapılan binayı hukuken kurtarmıyor'' diye konuştu.

İSO Genel Sekreteri Meleksoy, bu anlayışla İSO Meclisi'nin arsa üzerindeki irtifak hakkının terkininin önlenmesi ve arsanın geri kazanımı, gerçekleşmiş ya da gerçekleşecek belediye uygulamaları, ücret, harç, plan ve imar tadilatlarına ilişkin itiraz, dava ve tazminat da dahil İSO'nun hak ve yükümlülüklerini koruyacak her türlü hukuki işlemin ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla tüm yetkili merciler nezdinde başlatılması için yetki verdiğini ve gereken girişimlerin yapılacağını söyledi.

  • Etiketler:

Yorum Yaz