Ataşehir Toplu Konut Alanı Batı Bölgesi'nde imar planı değişti

Ataşehir Toplu Konut Alanı Batı Bölgesi'nde imar planı değişti

İstanbul İli, Ataşehir İlçesi, Ataşehir Toplu Konut Alanı Batı Bölgesi’nde yapılan imar planı değişiklikleri askıya çıkarıldı.

‘Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın İstanbul İli, Ataşehir İlçesi, Ataşehir Toplu Konut Alanı Batı Bölgesi 3334 Ada 8 Parsele İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği' 1 ay süre ile askıya çıkarıldı.

Yapılan açıklama şu şekilde; 

Bakanlığımızın 12.04.2019 tarihli ve E.87843 sayılı yazısı ile; İstanbul İli, Ataşehir İlçesi, Ataşehir Toplu Konut Alanı Batı Bölgesi 3334 Ada 8 Parsele İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğinin; 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 97 (ğ) maddesi kapsamında 12.04.2019 tarihinde onaylandığı bildirilmiştir.

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince 16.04.2019 tarihinden itibaren bir (1) ay süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarılmıştır.

  • Etiketler:

Yorum Yaz