Ev sahiplerine kötü haber!

Ev sahiplerine kötü haber!

Bedelsiz olarak başkalarının kullanımına bırakılan gayrimenkuller için emsal kira bedelinin bildirimiyle ilgili düzenlemenin iptaline dair başvuru reddedildi

 

Emsal kira bedeline Anayasa Mankemesi'nden onay çıktı. Bedelsiz olarak başkalarının (dayı, amca, teyze, hala, kayınvalide, kayınpeder, kayınbirader, amca oğlu, teyze oğlu ya da tanıdık ve arkadaşların) kullanımına bırakılan gayrimenkuller için emsal kira bedeli yani emlak vergisi değerinin yüzde 5'i kadar kira bedeli bildirilmesi gerektiğine dair düzenlemenin iptaline dair başvuru Anayasa Mahkemesi'nin 22 Haziran 2010 tarih ve 27619 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1.4.2010 tarih ve E.2008/110, K.2010/55 sayılı kararıyla reddedildi.

Anayasa Mahkemesi'nin bu kararı ile bu konudaki yasa hükmü Anayasa'ya aykırı bulunmadı ve söz konusu uygulama bir anlamda onaylanmış oldu.
 
  • Etiketler:

Yorum Yaz