1. Soru : tokiden ev alımı hk.

    İyi Günler. Yurt dışından iki ay önce geldim Ankara'da devlet dairesinde şehit yakını olarak göreve başladı. Benim de başvuru hakkım var mıdır? Vereceğiniz bilgiler için şimdiden teşekkür ederim.

    Cevap :

    Faizsiz Konut Kredisi talebiniz incelenmiştir. Toplu Konut Fonu’ndan Şehit Ailelerine Malüller İle Dul ve Yetimlerine Açılacak Faizsiz Konut Kredisi Yönetmeliği 21/09/1991 tarih ve 20998 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu yönetmelik kapsamında kredi kullandırılacak hak sahipleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. Şehitler İçin : * 1 Ocak 1971 tarihinden itibaren Kanunlarla verilen görevlerini yaptığı sırada veya bu görevlerini yapmasından dolayı şehit olan polisin. * 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu’nun 64’ncü Maddesi, 2330 Sayılı Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 2566 Sayılı Bazı Kamu Görevlilerine Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 2453 Sayılı Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 2629 Sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı , Dalgıç ve Kurbağa adam Hizmetleri Tazminat Kanunu ve 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamındaki görevler nedeniyle şehit olanlar ile barışta ve olağanüstü hallerde yapılan tatbikat ve manevralar sırasında bu harekat ve hizmetlerin sebep ve etkileriyle hayatlarını kaybedenlerin ; Öncelik sıralamasına göre, • Maaşa bağlanan dul eşi, • Eşi hayatta değilse veya evlenmişse maaşa bağlanan çocukları müştereken, • Bunlar bulunmadığı takdirde, maaşa bağlanan bakmakla yükümlü olduğu baba veya anası, bu krediden yararlanabilir, hükümleri bulunmaktadır., Malüller için; 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21’nci maddesi ve geçici 8’nci maddesi gereği, 01.01.1968 tarihinden sonra memur ve kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa dahi bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanarak ve sakatlanarak malül olanların, Aşağıdaki öncelik sıralamasına göre, •Maaşa bağlanan malülün kendisini, ölümü halinde, •Maaşa bağlanan dul eşini, •Eşi hayatta değilse veya evlenmişse maaşa bağlanan çocuklarını müştereken, konut sahibi yapmak için kredi verilir’’ hükmü bulunmaktadır. Bu itibarla, öncelik sıralamasına göre ve bir defaya mahsus olmak üzere Faizsiz Konut Kredisi İdaremizce kullandırılmaktadır. Bununla birlikte, Başbakanımız tarafından kamuoyuna duyurulan, yukarıda belirtilen yönetmelik kapsamında öncelik sıralamasına göre hak sahibi olan vatandaşlarımızın daha önce Faizsiz Konut Kredisi kullanıp kullanmadığına ve kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerinde konut bulunup bulunmadığına bakılmaksızın bir defaya mahsus olmak üzere, başvuru yapılan il sınırları içerisinde son 5 yıldır oturuyor olma veya başvuru yapılan il nüfusuna son 5 yıldır kayıtlı olma şartları ile; bu kapsamda bulunan kişilere, konut taleplerinin bulunduğu illerde İdaremizce konut satışı yapılmıyorsa, başka illerde bulunan projelerimizden konut taleplerinin olması halinde ve İdaremizce uygun görülmesi durumunda, aşağıda belirtilen şartlarda konut satışı yapılacaktır. Bu kapsamda konut başvurusu yapan kişilere kuraya tabi tutulmaksızın konut alma hakkı tanınacaktır. Konut satışları % 10 peşin 240 ay vadeli olacaktır.Taksit ödemeleri 240 ay boyunca sabit olarak ödenecektir. Taksit ödemeleri konutların teslim tarihini takip eden ay itibari ile başlatılacaktır. Başvuru için öncelikle Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünden (Hak sahibi) belge alınacaktır. Yukarıda belirtilen hususlar dışındaki konularda, TOKİ konut satışlarında uygulanan genel satış esas ve koşulları aynen geçerli olacaktır. İdaremiz uygulamaları hakkında 444 86 54 nolu irtibat telefonunu arayabilirsiniz.