1. Soru : TOKİ borcunu erken kapatandan da kredinin faizini alıyor

    Ben yaklaşık 2 yıl önce TOKİ’ye olan borcumun tamamını kapattım. Kapatırken kalan taksitlerle borç miktarım yaklaşık 44 bin 600 lira civarındaydı. Ancak banka benden borcu kapattığımdan dolayı yaklaşık 2 bin lira fazla para aldı, 46 bin 600 lira yani. Bu alınan para hukuki midir? Geri alınma imkanı var mıdır. Selamlar

    Cevap :

    Sayın İlgili; İmzalamış olduğunuz Gayrimenkul Satış Sözleşmesinin 2.8 maddesinde: "Vadeden önce borcunu tamamen ödemek isteyen ALICI, dönem başında bildirilen borç bakiyesine ilave olarak, içinde bulunduğu dönemin başlangıç tarihinden borcunu kapatmak istediği tarihe kadar tahakkuk ettirilecek faizi ödemekle yükümlüdür. Faizin hesaplanmasında, İDARE’ce tesbit edilen ve o dönem başında uygulanan oran kullanılır. Son dönemde gerçekleşen erken kapamalarda kıst faiz uygulanmaz."Hükmü uyarınca borç kapamanız 19/12/2011 tarihinde yapılmıştır. Bankaca yapılan hesaplama doğru olup, geri iade edilmesi sözkosu değildir.Ayrıca telefon ile İdaremize ulaştığınızda aynı konu ile ilgili sözlü olarak tarafınıza ayrıntılı olarak bilgi verilmiştir. İrtibat için ;0-312 565 28 07-08 Bilgilerinize Sunulur.