1. Soru : Site Yönetimi

    Site yönetimi kurulurken site yönetim ve kararlar ile ilgili kurallar yer alır ve bunu noter tasdikli karar defterine işlerler. Apartman sahiplerinden alınan her ay aidat bedeli, alınan - verilen yani harcanan giderler gider defterine yazılmalıdır. Gelir ve gider defterleri olmalı ve yıl sonunda bunlar mal sahiplerine veya toplantılarda bildirilmelidir. Bu nedenden dolayı site yönetimi de yasal olarak yapılması gereken önemli iş dallarına girmektedir. Bunu yasal olarak karar ve işletim defteri olmayan sitelerde yüksek aidat ödeyen mal sahipleri bu durumda aidatlarının nereye gittiğini göremiyorlar. Bu konuda nasıl hareket etmeleri gerekli? Şimdi açıklayıcı oldum mu? Şimdiden teşekkür ederim. Saygılarımla... Deniz Demirtaş

    Cevap :

    Sayın Deniz DEMİRTAŞ : Apartman yönetiminin yerine getirmesi gereken vecibeler, 634 sayılı kat mülkiyet yasasında açık şekilde belirtilmiştir. Hesap verme: Madde-39 : Yönetici, yönetim planında yazılı zamanlarda, eğer böyle bir zaman yazılmamışsa her takvim yılının birinci ayı içinde kat malikleri kuruluna, ana gayrimenkul dolayısıyla o tarihe kadar elde edilen gelirlerin ve yapılmış olan giderlerin hesabını vermekle yükümlüdür. Kat maliklerinin yarısı isterse, bunların arsa payları ne olursa olsun yönetim planında yazılı zamanlar dışında hesabın gösterilmesi yöneticiden istenebilir. ÖNEMLİ NOT: (Sayın Demirtaş; Soru doğru düzgün sorulduğu takdirde cevap alınabiliyor. Siz kendi bildiğinizi herkesin bildiğini zannediyorsunuz. Muhataplarınız müneccim mi?-Hüseyin Belibağlı Emlaktasondakika.com Haber Koordinatörü)