1. Soru : Satın aldığım mülkteki kiracı

    Kiracıyla eski mülk sahibi arasında kira sözleşmesi bulunmaktadır. Sözleşme süresi kısa olduğundan dolayı ben 6570 kanunun 7/d maddesinden değilde 7/c yararlanmak istiyorum.Sormak istediğim ise; 7/c yararlanmak için nasıl bir yol izlemeliyim? İhtarnameyi nasıl ve hangi zamanlarda çekmem gerekir?

    Cevap :

    Sayın Hasan YILDIZ “6570 sayılı kanunun, madde 7-C fıkrası: Gayrimenkulü kendisinin veya eşinin veya çocuklarının bir meslek veya sanatı bizzat icra etmesi için kullanma ihtiyacında ise KİRA AKDİNİN HİTAMINDA.” Sayın YILDIZ sorunuzda eksiklik var! Sizin kira akdiniz ne zaman bitiyor? Taşınmaz sahibi sizi sebepsiz çıkartmak mı istiyor?