1. Soru : Paranın tamamı tapudan elden teslim edilmeli mi?

    Evimi özel bir sebepten dolayı satmak zorundayım. Almış olduğum müteahhit geri alıyor. Fakat bana “imza bir taraf, tapu bir taraf, paranın hepsini bu şekilde ödeyeceğim” diyor. Hariç bedeli evrağım var. Paranın tamamını elden tapuda teslim etmesi uygun mu yoksa art niyet vergi ödemelerini bana mı ödetmek istiyor? Bu şekil satış uygun mudur? Bu konuda lütfen beni aydınlatın.

    Cevap :

    Tapuyu aldığım sırada paranı vereyim demesi, olması gereken bir husus. Tapu harçlarını eşit miktarda ödemeniz yasa gereğidir. Ama tabi anlaşmanız (iki tarafın tapu harcını alıcı veya satıcı öder) söz konusudur. Burada atlanmaması gereken şudur: Eğer aldığınız bu daire, iktisap tarihinden itibaren beş yılı geçmemişse, sair kazanç vergisi ödersiniz. Sekiz bin lirayı geçmezse (kazancınız) sekiz bin lira için muafiyet vardır. Hariç bedeli evrakım var cümlesinden neyi kastediyorsunuz? Anlaşılmamıştır.