1. Soru : Ortak arsaya izinsiz yapılan binaya da herkes ortak mıdır?

    Hisseli arazi (fındık bahçesi) üzerine kardeşim diğer kardeşlerin ve diğer hissedarların onayı olmadan yapı (ev) inşa etti. Yapılan ev hissedarların ortak malı mıdır? Evi yapan kardeşim evde tamamen hak iddia edebilir mi? Ruhsatsız (izin alınmadı) yapı için yıkım kararı çıkartabilir miyiz? Öncesinde hak ihlaline son vermek ve daha fazla hak kaybına uğramamak için ihtiyati tedbir kararı ve müdahale-i men kararı çıkartılabilir miyiz?

    Cevap :

    Sayın Ziya Işık: 1- Hisseli arazide herkes her yere ortaktır. 2- Müdahele-i men yoluna gidebilirsiniz. 3- Münferit olarak ve izinsiz, kaçak yaptığından hiçbir hak talebinde bulunamaz. 4- Hiçbir hissedar şahsi tasarruf yoluna gidemez.