1. Soru : Müteahhit anlaşmaya zorlayabilir mi?

    Ankara'da bulunan 3200 metrelik bir parselde 17 hissedardan biriyim. Parselin içinde birde müteahhit hissedar var ve binayı kendisi yapmak istiyor. Birkaç hissedarla anlaşmış fakat 1000 metrekareye sahip olan birkaç kişiyiz ve bizler gerek teknik şartnamede gerekse paylaşım da anlaşamadık. Anlaşma yapmayanları mahkemeye vermekle tehdit ediyor. Mevcutta arsanın üzerinde birkaç tane gecekondu var. Müteahhit bize izeley-i şuyu davası açabilir. Peki sadece anlaşmayanlara karşı herhangi bir dava açabilir mi? Sonuç ne olur? Bizim arsamıza da kentsel dönüşümle ilgili bir kanuna tabi midir? Şimdiden teşekkür ederim.

    Cevap :

    Serdar Bey, Hissedarlardan bir metrekare hissesi olan bile, anlaşmaya yanaşmıyorsa, hiç kimse zorlayıcı kural uygulayamaz. İzale-yi şuyu davası bütünlük arz eder. İkisine açtım, birisine açmadım olmaz, olamaz. Arsanızın nerede olduğunu yazarsanız, kentsel dönüşüm içinde mi değil mi? Bilgi veriniz.