1. Soru : Müşterek bina inşasında çözüm nasıldır?

    İki müşterek olan bir arsa üzerine çift daireli dört katlı apartman projesi çizildi. Müştereklerden biri sonradan binayı yapmaktan vazgeçti. Diğeri ise arsanın kendi tarafına temel atıp dört dairesini yaptırdı. Ancak proje yarım kaldığı için şimdi iskanda ve kat mülkiyeti almakta problem yaşıyor. Bina yapan kişinin hukuken mağduriyetinden dolayı arsanın diğer tarafını satın almaya hakkı var mıdır? Mahkeme ne yönde karar verir? Proje tarihi 05.2014'te doluyor. İlginize teşekkürler.

    Cevap :

    Sayın Muharrem YILDIZ: 1- Bir arsa hisseli ise hissedarlardan birisi izale-i şuu davası (ortaklığın giderilmesi) davası açabilir. 2- Diğer ortak vazgeçtiyse, diğer ortak neden yapmaya devam etmiş? 3- Projeye uyulmamış. Belediye iskân vermez. 4- Mahkeme bilirkişiye havale eder. Bilirkişilerin raporu esas alınır.