1. Soru : Kiracının mecuru devretme hakkı

    Kiracıya Temmuz 2012 den itibaren kiralayanla birlikte hareket ederek mecuru devretme hakkı tanınıyor. Gelen kiracıyı kiralayan beğenmezse yada fazla kira isterse uzlaşma nasıl sağlanacak? Kiracı tek hareket edemiyor, hatta yeni gelen kiracıyada iki sene müddetle müteselsil kefil oluyor. Bunda arıza çıkmazmı?

    Cevap :

    “323’ncü madde hükümlerine göre kiracı, kiraya verenin yazılı rızasını almadıkça, kira ilişkisini başkasına devredemez. Kiraya veren, işyeri kiralarında, haklı sebep olmadıkça bu rızayı vermekten kaçınamaz. Kiraya verenin yazılı rızasıyla kira ilişkisi kendisine devredilen kişi, kira sözleşmesinde kiracının yerine geçer ve devreden kiracı, kiraya verene karşı borçlarından kurtulur. İşyeri kiralarında devreden kiracı, kira sözleşmesinin bitimine kadar ve en fazla iki yıl süreyle devralanla birlikte müteselsilen sorumlu olur.” Sizde diyeceksiniz ki “Ya 3’üncü yılda kiracı şartlara uymazsa?” Hadi mahkemeye