1. Soru : Kira sözleşmesi dolan ev için ne yapılabilir?

    Merhaba ; İzmir Karşıyaka’daki evimizde 20 yıldır kiracıyız. İlk girişte sözleşme yapıldı iyi ilişkiler sebebiyle daha sonra yenilenmedi. Ev sahibi son 2 yıldır rahatsız bizimle konuşmadan icraya vermiş.Gelen kağıt şu ifadeleri içeriyor: YAZILI SÖZLEŞME İLE KİRALANAN TAŞINMANIZIN KİRA SÜRESİNİN BİTMESİ DURUMUNDA TAHLİYE EDİLMESİ SÖZLEŞME TARİHİ:01.09.2005 başlangıç tarihli sözleşme ve 15.06.2012 tahliye tarihli ve 01.06.2012 düzenleme tarihli yazılı tahliye taahhütnamesi Üç numaralı bentte yazılı kira süresi bitmiş olan taşınmaz işbu tahliye emrinin tebliği tarihinden itibaren 15 gün içinde tahliye ve teslim etmeniz; kiranın yenilendiğine veya uzatıldığına dair itirazınız varsa 7 gün içinde dilekçe ile veya sözlü olarak icra dairesine bildirmeniz; müddeti içinde itiraz etmez veya kendiliğinizden tahliye etmezseniz icraen çıkarılacağınız; itirazınız kaldırılırsa İcra ve İflas Kanununun 273. maddesi gereğince zorla tahliye olunacağınız ihtar olunur. Bu durumda dilekçe vereceğimi

    Cevap :

    Sayın Seyhan : Siz ev sahibine, tahliye taahhütnamesi vermiş miydiniz? İhtarnamede tahliye taahhütnamesi verdiğinizden söz edilerek, tahliye talebinde bulunuyorlar. Siz verdiğiniz taahhütnameye itirazınız varsa ki, elden yapmıştım, noterden yapılmadı diye itirazda bulunabilirsiniz. İtiraz edeceğiniz mercii; size gönderen merciidir. İtiraz neticesi, itirazınızda bir müddet daha süre kazanabilirsiniz. Siz kendi rızanızla çıkacağınıza dair, tahliye taahhütnamesini imzalamışsınız. Ev sahibinin dayanak noktası budur. İnşallah sizde ev sahibi olursunuz.