1. Soru : Kat karşılığı konut anlaşmasından geri dönebilir miyiz?

    Kat karşılığı bir sözleşme yaptık müteahhitle noterde ama sonradan sözleşme maddelerinde ilerde sorun oluşturacak maddeler olduğunu fark ettik. Müteahhit sözleşmeyi arsa sahiplerine vermedi. Yaklaşık 20 kişi imzaladı ama biz iki kişi vazgeçmek istiyoruz. Mümkün mü? Bu işi mahkemeye götürsek bize maliyeti çok olur mu? Vazgeçmemiz için haklı sebepler neler olabilir. Mesela ruhsatı 6 aya alırım diyordu ama sözleşmede ihtilaf çözdükten sonra 6 ay yazıyor bu haklı bir sebep olur mu bizim için? Teşekkürler.

    Cevap :

    Sayın Levent BAYDAR; Hukukumuzda ahde vefa ilkesi geçerli olup, özel durumlar dışında yapmış olduğunuz sözleşme tarafınızı bağlar. Sözleşmenin veya sözleşme maddelerinden bazılarının tarafınızı bağlamaması için edimler arasında çok büyük nispetsizlik olması, sözleşmenin uygulanmasının imkânsız olması gibi şartlar olması gerekir. İhtilaf çözüldükten sonra 6 ay içerisinde ruhsat alınacağı maddesi şu an için haklı sebep olmaz. Fakat aradan çok uzun bir süre geçmesine rağmen ihtilaf çözülmüyor ve müteahhit iş bu ihtilafı çözmek için çaba sarf etmiyorsa o zaman sözleşmenin feshi için haklı sebep olabilir. Bu konuda daha detaylı bilgi verilebilmesi için sözleşmenin tamamının bir hukukçuya inceletilmesi gerekir. Açacağınız davanın miktarına göre ödeyeceğiniz harç miktarı değişecektir. Ödeyeceğiniz nisbi harç dışında 1.000,00 TL civarında gider avansı yatırırsınız. İş bu gider avansı bilirkişi, davacı, davalı, tanık vs. sayısına göre artış veya azalış gösterebilir.