1. Soru : "İstimlakim karşılığında arsa isterim" diyemezsiniz

    Kolay gelsin. Bir arsa aldım, ilçe belediyesi sınırlarında her şey normal görünüyor. Ancak daha sonra öğrendim, imar nazım planı varmış ve arsa büyükşehir belediye sınırlarına girmiş. Köşe arsamın ya önünden yada tam içinden kamulaştırma geçmesi muhtemel. Şimdi sorularım şunlar: 1. Nazım planı kesin midir? 2. Emlak rayiç bedeli 10 bin lira olarak gösterilmiş. Gerçekte 44 bin lira. Pişmanlıkla beraber emlağı gerçek değerine çıkarmanın faydası var mı? 3. Kamu istimlakine karşı “Ben para değil arsa istiyorum” demek gibi yasal hakkım var mı? Teşekkürler

    Cevap :

    Sayın Mevlüt Akar: Adı üstünde plan: Bir bölü binlik, beş binlik hazırlanmış olup, askı neticesinde imar kesinleşir. Verilen rayiç belediyenindir. Arttırmanız menfaat temin etmez. İstimlâk vukuunda günün bedelini mahkemenin tayin edeceği bilirkişi (Komisyonu) tayin eder. Ben istimlakım karşılığı arsa isterim diyemezsiniz. Ancak belediyenin veya istimlâk eden kurumun elinde arsa stoku varsa onlar teklif eder. Sizde teklif edebilirsiniz. Zaten parası yoksa kamulaştırmasız el atma kalkmış bulunmaktadır.