1. Soru : İş yerinin kira artışında uyuşmazlık yaşıyorum

    Sahibi olduğum dükkanımı 01.11.2012 tarihinde kiraya verdim. Kira başlangıç tarihi: 01.11.2012. Kira bitiş tarihi: 01.11.2013. Ancak kiracı ile yeni kira tutarı konusunda anlaşmaya varamadık. Kendi gereksinimim nedeni ile 01.11.2013 tarihinde taşınmazı boşaltması için ihtarname çektim. Ancak bu ihtarnameyi de dikkate almayarak dükkanı boşaltmadı. Şayet tahliye davası açarsam kontrat bitim tarihinden itibaren bu davanın ne kadar süreceği, bu durumun benim lehime mi sonuçlanacağı hususunda ayrıntılı bilgi verebilir misiniz? Ayrıca 6217sayılı kanunun geç. 2. mad. göre 1 Temmuz 2020 tarihine kadar iş yeri kira artışları serbest bırakılmadı mı? Kira kontratında kira artış oranının tanımı yapılmadığından istediğim kira artış oranını (civardaki dükkan kira bedellerine göre artış) kabul etmesi gerekmez mi?

    Cevap :

    Sayın Hoşgör; İhtiyaç nedeniyle tahliye davasının lehinize sonuçlanıp sonuçlanmayacağı tamamen sizin ihtiyaç iddianızın samimi olduğunu tanık delili dâhil olmak üzere diğer deliller ile ispatlamanıza bağlı. Davanın bir yıldan önce sonuçlanması zor ihtimal. Her davanın kendine özgü durumları olacağından kesin süre vermek mümkün değil. Ama ortalama 1-1,5 yıl arasında sonuçlanabilir. Temmuz 2012 tarih ve 6353 sayılı Kanun'un 53. maddesi ile değiştirilen 31 Mart 2011 tarih ve 6217 sayılı Kanun’un Geçici 2. Maddesi hükmü gereğince, “Kiracının Türk Ticaret Kanununda tacir olarak sayılan kişiler ile özel hukuk ve kamu hukuku tüzel kişileri olduğu işyeri kiralarında, 11.1.2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 323, 325, 331, 340, 342, 343, 344, 346 ve 354 üncü maddeleri 1/7/2012 tarihinden itibaren 8 yıl süreyle uygulanmaz. Bu halde, kira sözleşmelerinde bu maddelerde belirtilmiş olan konulara ilişkin olarak sözleşme serbestisi gereği kira sözleşmesi hükümleri tatbik olunur. Kira sözleşmelerinde hüküm olmayan hallerde mülga Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.” Kiracınız tacir, özel veya kamu tüzel kişisi ise kontratta yazmış olduğunuz artış oranları uygulanacaktır. Kiracınız iş bu saydığımız gruplardan birisi değilse Üretici fiyat endeksi oranında artış yapılacaktır. Kira artışını iş bu çerçevede yapabilirsiniz.