1. Soru : İntifa hakkı ne zaman sona erer?

    İntifa hakkı tanıyan kişi daireyi sattığında bu hakkı sona erer mi?

    Cevap :

    Yılmaz Bey İntifa hakkının sona ermesi için hukuken yapılan anlaşmalara bakmak gerekir. Orada tüm detaylar bellidir. Buradan bilmeden konuşamayız.