1. Soru : İnşatta yüzde 18 oranındaki KDV oranları nasıl belirleniyor?

    İnşatta yüzde 18 oranındaki KDV oranları nasıl belirleniyor? Arsa bedeli mi yoksa dairenin büyüklüğü mü etken oluyor? Projemizde 80 daire var ve dairelerin kullanım alanları 145 metrekare. Arsanın metrekaresi ise 2 lira.

    Cevap :

    Ali Bey, KDV oranları arsanın fiyatı ve dairenin büyüklüğüne göre değişiyor. KDV oranları 1 Ocak 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/4116 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile konut teslimlerinde, konutun bulunduğu yer, cinsi veya üzerine yapıldığı arsanın birim metrekare değerine göre değişiklik gösteriyor. Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararına göre düzenleme şöyle: Net alanı 150 m2’ye kadar olan konutlardan; Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamındaki büyükşehirlerde (6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerler hariç) lüks veya birinci sınıf inşaat olarak yapılan ve ruhsatın sonradan revize edilip inşaat kalitesinin yükseltilmesi hali de dahil olmak üzere, yapı ruhsatının alındığı tarihte üzerine yapıldığı arsanın Emlak Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine istinaden tespit edilen arsa birim m2 vergi değeri; 500 TL ile 1.000 TL arasında olan konutların tesliminde % 8, 1.000 TL ve üzerinde olan konutların tesliminde % 18, KDV oranı uygulanacaktır.