1. Soru : Hemen dava açın

    Babam vefat etmeden önce kendisine ait olan arsasını bir vakıfa vakfetti. Fakat verdiği bu arsanın % 5’lik kısmı arkadaşına aitti. Daha sonra bu vakıfın yönetimini ailece aldık. Vakıfa ait olan bu arsada hayır için medrese yapmak isterken arsanın % 5’lik kısmına sahip olan şahsın kendi payını sattığını öğrendik ve sattığı kişiden uygun bir ücret karşılığında satın almak istediğimizde değerinden fazla para istedi. Satışın 3 sene civarında olduğunu yeni öğrendik. Biz burada şufa hakkı kullanabilir miyiz? Şufa yapmak için vakıf arsalarında yasal süre var mıdır?

    Cevap :

    Sayın Mustafa Akif: - Şufa (ön alım hakkı) 1- Ön alım hakkını (şufa) hemen kullanabilirsiniz. Size veya babanıza bir duyuru yapmamış (ben burayı alıyorum veya aldım diyerek) 2- Sizlere duyuru yapmadığına göre, A- Öncelikle tapu işlemi nasıl gerçekleşmiş? Takas-trampa yapmışsa; şufa hakkı çalışmaz. Muvazza ispatınız mümkünse dava açabilirsiniz. B- Miktarı yüksek mi? Yani değerinin çok üzerinde mi harçlandırmaya esas teşkil edecek şekilde bildirmiş olabilirler. Yani şufayı engelleyici yöne gitmişler mi? 3- Aldığı bu % 5'lik arsayı, size bildirmişse, 1 aylık bir zaman dilimi içerisinde dava açmanız gerekirdi. Yeni duyduysanız hemen dava açmanız gerekiyor. * Önalım hakkının tapuda yapılan satışın öğrenilmesinden itibaren bir ay içinde kullanılması gerekir. İştirakçi ortaklarda da (iştirak halinde mülkiyette) bunlardan satışı en geç öğrenenin öğrenme tarihine göre bir aylık hak düşürücü süre saptanır. Diğer ortakların daha önce öğrenmesi önem taşımaz (6. HD. 23.2.1998). * Önalım davalarında MK’nun 658. Maddesinde öngörülen önalım hakkının kullanılmasına ilişkin bir aylık hak düşürücü süre, önalımlı taşınmazın satışından değil, önalım hakkı sahibinin bu satışı, alıcı, bedel gibi esaslı unsurlarını öğrendiği tarihten başlar (6. HD. 14.1.1988, 12274/304). Önalım hakkı tapudaki satış işleminden sonra doğacağından, önalımlı payın daha önce satılacağının öğrenilmesi veya hak sahibinin yapılan satın alma önerisini kabul etmemesi hiçbir hukuki değer taşımaz (6. HD. 8.11.1999, 9169/9241).