1. Soru : Diğer hissedardan habersiz hisseli arazi satışında ne yapabilirim?

    Merhaba, babamdan kalma 5/4 hisseli sahibi bulunduğum tarlamı diğer 5/1’in sahibi olan kardeşim 2005 yılında benden habersiz başkasına satmış. Bu kişide 2010 yılında bir başkasına satmış ve en son alan kişi 2011 yılı 4. ayda tarafıma ortaklığın giderilmesi davası açmış. Bunlar ben 15 gün önce adresime gelen satışın yapılacağı tebligatıyla öğrendim. Konuyla ilgili neler yapabilirim? Yardımlarınızı bekliyorum. İyi çalışmalar. Fatih Özbek

    Cevap :

    Sayın Fatih Özbek: TÜRK MEDENİ KANUNU MADDE 733.- Cebri artırmayla satışlarda önalım hakkı kullanılamaz. Önalım hakkından feragatin resmi şekilde yapılması ve tapu kütüğüne şerh verilmesi gerekir. Belirli bir satışta önalım hakkını kullanmaktan vazgeçme, yazılı şekle tabidir ve satıştan önce veya sonra yapılabilir. Yapılan satış, alıcı veya satıcı tarafından diğer paydaşlara noter aracılığıyla bildirilir. Önalım hakkı, satışın hak sahibine bildirildiği tarihin üzerinden üç ay ve her halde satışın üzerinden iki yıl geçmekle düşer. Hükmünü içermektedir. Paylı mülkiyette bir paydaşın taşınmazdaki payının tamamını veya bir kısmını üçüncü kişiye satması halinde, diğer paydaşlar önalım hakkını kullanabilirler. Yapılan satış, alıcı veya satıcı tarafından diğer paydaşlara noter aradığı ile bildirilir. Önalım hakkı, satışın hak sahibine bildirildiği tarihten itibaren üç ay ve her halükarda satıştan itibaren iki yıl içinde kullanılabilir. Yasal önalım hakkının kullanılması için öngörülen üç aylık hak düşürücü süre satışın hak sahibine noter aracılığı ile bildirildiği tarihten başlar. Noter aracılığı ile bildirim yapılmamış ise hak sahibi başka suretle satışı öğrenmiş olsa dahi süre işlemeye başlamaz. Somut olayda, davacıya yasanın aradığı anlamda bildirim yapılmamış fakat satıştan itibaren iki yıl içinde dava açılması gerekirken bu süre kaçırılmış olup şufa davası açılamaz. Ortaklığın giderilmesi davası ve satış dosyası takip edilmek suretiyle taşınmazın piyasa değerinin altında satılmaması sağlanmalı.