1. Soru : Boş dairelerin masraflarını kim verir?

    Slm Öncelikle sizlere teşekkür ederim. Benim apartmanımda boş olan daireler var. Bunların mal sahipleri kapıcı, asansör, elektrik gibi giderleri vermek zorunda mıdırlar? (Daireleri boş olduğu zamanda) yoksa kiracı olanlar mı verecek sadece? Ayrıca bana kanun maddesi veya yönetmelik maddesi yazarsanız sevinirim.

    Cevap :

    Sayın Ömür SÜNGÜ Diyelim ki, 10 daire var. Dördü dolu, altısı boş. Boş olan dairelerin malikleri her tür gidere katılmak zorundadırlar. Herkes, (Kiracı veya ev sahibi) mutlaka giderlere katılmak mecburiyetindelerdir. 634 Sayılı kanunun (Kat Maliklerinin Borçları) Madde – 18, Madde – 20 “(1’inci fıkra 13.4.1983 tarih ve 2814 sayılı Kanun ile değişik.) Kat maliklerinden her biri, aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça, a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak; b) Ana gayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında katılmakla yükümlüdür.