1. Soru : Bodrum Güvercinlik, Sazköy Salih Adası 2B kapsamına giriyor mu?

    Bodrum Güvercinlik, Sazköy Salih Adası'nın 2B'ye girip girmediği hakkında bilgi rica ediyorum.

    Cevap :

    Nilüfer Hanım, Salih Adası'nın bağlı bulunduğu defterdarlıktan ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.